Zarząd Społecznego Stowarzyszenia Szkolenia Kierowców
 w Białymstoku organizuje warsztaty dla instruktorow i wykladowców
w dniach 6 - 7 października 2017r
początek godz. 14.00 w OSZK AKCES ul. Lawendowa 62

HARMONOGRAM  WARSZTATÓW  DLA  INSTRUKTORÓW

Data

Ilość

godz

Godz.

od-do

Temat – zajęcia teoretyczne

Prowadzący

06.10.2017

1

14.00-14.30

Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu

Przemysław Mysur

06.10.2017

2

14.30-16.00

Błędy popełniane podczas egzaminu państwowego przez kandydatów na kierowców

Egzaminator nadzorujący

06.10.2017

1

16.05-17.05

Przeprowadzenie pod nadzorem instruktora prowadzącego, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców (plac manewrowy)

Andrzej Sural instruktor nadzorujący

06.10.2017

1

17.10-18.10

Przeprowadzenie pod nadzorem instruktora prowadzącego, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców (miasto)

Andrzej Sural instruktor nadzorujący

06.10.2017

2

18.15-20.15

Ocena sposobu przeprowadzenia szkolenia przez instruktora prowadzącego, omówienie błędów popełnianych przez instruktorów

Andrzej Sural instruktor nadzorujący

07.10.2017

1

09.30-10.15

Psychologia

Dr. Tadeusz Korolczuk

07.10.2017

1

10.15-11.00

Metodyka nauczania

Dr. Tadeusz Korolczuk

07.10.2017

1

11.00-11.45

Zasady prowadzenia OSK

Rafał Chraboł

Przerwa kawowa

07.10.2017

1

12.00-12.45

Prawo o ruchu drogowym

Grzegorz Awienowicz

07.10.2017

1

12.45-13.30

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Grzegorz Awienowicz

07.10.2017

2

13.40-15.10

Omówienie błędów popełnianych przez instruktora podczas szkolenia kandydatów

Andrzej Sural          

                                                 Ceny warsztatów:

                 1)  50.- zł dla członków SSSK

                 2) 100.- zł: dla niezrzeszonych w SSSK

                 Istnieje możliwość przystąpienia do SSSK – składka roczna 40.- zł

                                                                                 ZAPRASZAMY

Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku
zorganizowało wśród swoich członków Konkurs pod patronatem
Prezydenta Miasta o tytuł: INSTRUKTOR PODLASIA.
W zawodach wystartowało 11 zawodników  - instruktorów w tym dwie panie.

Rozegrano trzy konkurencje:

1. K - 1.Test z przepisów ruchu drogowego
2. K - 2. Troleje (jazda samochodem w poślizgu)
3. K - 3. Steward (jazda samochodem z piłeczką w talerzu)

 KLASYFIKACJA  GENERALNA

 

Zajęte    miejsce

Imię i nazwisko

OSK

      I    miejsce

 

Paweł           Łagoda

SZAŁ

 

 

II   miejsce

 

 

Tomasz      Zimnoch

MECHANIAK

 

 

III  miejsce

 

Wojciech     Komarewski

MECHANIAK

 

Konkurencja K – 1 (test)

 

I miejsce

Wojciech      Komarewski

MECHANIAK

II miejsce

Dorota               Daciuk

AKCES

III miejsce

Tomasz          Zimnoch

MECHANIAK

Konkurencja K – 2 (troleje)

 

I miejsce

 Robert       Wasilewski

RZOŃCA

II miejsce

Tomasz          Zimnoch

MECHANIAK

III miejsce

Piotr                Wysocki

ALFA

Konkurencja K – 3 (Steward)

 

I miejsce

Paweł               Łagoda

SZAŁ

II miejsce

Łukasz           Klepadło

RZOŃCA

III miejsce

Tomasz          Zimnoch

MECHANIAK

Udział pań-instruktorek

 

 Alina     Tomiak

 

 

 Dorota   Daciuk

 

 

 

Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy uznania oraz upominki.
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji zostali nagrodzeni pucharami
oraz cennymi nagrodami rzeczowymi.

 

GRATULIJEMY !

opracował:   Stefan Rzońca

 

Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku 
organizuje już po raz czternasty cykliczną imprezę dla mieszkańców miasta
pn:  „Bezpieczne Wakacje 2017”.

Organizator przygotował dla dzieci wiele konkursów i zabaw związanych
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

ZAPRASZAMY: 3 czerwca 2017r,  plac manewrowy WORD-u Białystok
Uroczyste otwarcie godz. 10.00

Proponujemy instruktorom naszego regionu udział w konkursie o 
PUCHAR PREZYDENTA MIASTA „ Instruktor Podlasia 2017” 
poza okolicznościowymi pucharami przygotowano wartościowe nagrody 
dla zwycięzców oraz dyplomy uczestnictwa dla wszystkich zawodników. 

Konkurencje w konkursie „Instruktor Podlasia 2017”

1. K – 1   Sprawdzian testowy

2. K – 2   Troleje (przejazd na trolejach samochodem pomiędzy bramkami)

3. K – 3   Próba Stewarda (talerz z piłeczką na masce samochodu)

Nagrody za uczestnictwo w konkursie „INSTRUKTOR PODLASIA 2017”

Każdy z zawodników otrzyma okolicznościowy dyplom uczestnictwa.
Organizatorzy dzięki sponsorom przygotowali bardzo atrakcyjne nagrody
rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej oraz
dyplomy uznania i okolicznościowe puchary, które wręczy Prezydent Miasta. 

Harmonogram imprezy

- godz. 10.00 - Uroczyste otwarcie Konkursu

- godz. 10.15 – konkurencje instruktorów K-1, K-2, K-3

- godz. 12.30 – zakończenie zawodów

- godz. 13.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów, pucharów i nagród

Szczegółowe informacje zawarte w Regulaminie Konkursu zostaną
przesłane 
pocztą elektroniczną do wszystkich OSK.

Instruktorom zrzeszonym w SSSK zależy na zwróceniu uwagi nie tylko
kierowcom, ale wszystkim uczestnikom ruchu drogowego na przestrzeganie
zasad w ruchu drogowym.

                ZAPRASZAMY  !!!                                                                              
                                                                        zarząd SSSK 

 

 
 
 
 
Niech Zmartwychwstanie Pańskie
które niesie odrodzenie duchowe
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość..

Najlepsze życzenia Wielkanocne wszystkim
Koleżankom i Kolegom z branży składa
 
                                   Zarząd SSSK
 

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia

towarzyszy Wam przez cały Nowy Rok.

Ten szczególny czas spędzony w atmosferze radości,

pojednania, rozmów i spotkań w rodzinnym gronie niech

będzie też okresem zadumy nad sobą, sensem życia,

własnymi planami i marzeniami.

Oby nadchodzący Rok był dla Was i Waszych rodzin

szczęśliwy w osobiste doznania, aby spełnił zamierzenia i

dążenia zawodowe, oraz przyniósł wiele satysfakcji z

własnych dokonań.

                                                                     zarząd SSSK

W dniu 8 grudnia 2016r odbyło się zebranie w WORD Białystok z:
- instruktorami nauki jazdy
- kierownikami OSK
- przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego
- przedstawicielem Urzędu Miejskiego

Temat: zmiany w egzaminowaniu oraz informacje bieżące

1. Wystąpienie dyrektora WORD - Pana Michała Freino
- zapoznał zebranych ze statystyką zdawalności od poczatku roku
- kat: B średnia zdawalność styczeń - listopad ; 39%
- prezentacja placu manewrowego po naprawie nawierzchni
- egzaminy w Bielsku Podlaskim
- samochód Fiat Punto udostępniony na egzaminie praktycznym
2. Wystąpienie egzaminatora nadzorującego WORD Białystok -
   Pana Krzysztofa Janowskiego
- ocena egzaminatora podczas egzaminu praktycznego
  pozostaje bez zmiany (jak dotychczas)
- omówienie najczęstszych błędów na egzaminach
3. Wy
stąpienie prezesa SSSK Białystok - Pana Andrzeja Surala
- przedstawił propozycje zmian jakie zostały przesłane do komisji
- informacja o warsztatach dla instruktorów

Na zakończenie dyrektor WORD oraz prezes SSSK złożyli zebranym
życzenia świątecze.
                                   DZIĘKUJEMY ZA PRZYBYCIE
                                prezes SSSK    Andrzej Sural

Żyje się tylko raz – lecz jeśli robi się to dobrze, ten raz wystarczy.

– Joe E. Lewis