W dniu 25.04.2014r na Walnym Zebraniu członków

Społecznego Stowarzyszenia Szkolenia Kierowców

odbyły się wybory zarówno prezesa jak i całego zarządu.

Obecnych na zebraniu 20 członków SSSK wybrało

na następna kadencję ponownie kol. Andrzeja Surala.

 

Skład nowego zarządu SSSK

 

PREZES HONOROWY - Tadeusz Piotrowski

Prezes SSSK             - Andrzej Sural

Wiceprezes              - Paweł Łagoda

Wiceprezes              - Stefan Rzońca

Skarbnik                 - Jan Tichoniuk

Sekretarz               - Radosław Piotrowski

Członek                  - Jan Sańczyk

Członek                 - Józef Fiedorowicz

 

KOMISJA  REWIZYJNA

Przewodniczący - Jarosław Onacewicz

                         - Szczepan Łagoda

                         - Jan Owsieniuk

 

Jak widać udało się nam pozyskać do zarządu nowe osoby, które

z racji młodego wieku ożywią nasze Stowarzyszenie.

Życzymy wszystkim sukcesów w działaniu na rzecz naszego środowiska.

 

                                                                         Zarząd sssk

Żyje się tylko raz – lecz jeśli robi się to dobrze, ten raz wystarczy.

– Joe E. Lewis