W załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli nr 7 po pkt 24 dodaje się
pkt 25 i 26 w brzmieniu:

25.

 

umiejętność właściwej dla energooszczędnej jazdy zmiany biegów;
w zakresie prawa jazdy kat:B osoba egzaminowana powinna
dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie kiedy silnik
osiągnie około 2000 obr/min, a pierwsze cztery biegi powinny
być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h

26.
  umiejętność właściwego dla energooszczędnej jazdy korzystania
z momentu obrotowego silnika podczas hamowania; stosowanie
hamowania silnikiem

W ARKUSZU PRZEBIEGU CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ
EGZAMINU PAŃSTWOWEGO dodano poz. 32 i 33

poz.32
właściwa zmiana biegów - jazda energooszczędna

poz. 33
hamowanie silnikiem przy zatrzymywaniu i zwalnianiu -
jazda energooszczędna

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r

                                                    

                                                              opracował : Stefan Rzońca

Żyje się tylko raz – lecz jeśli robi się to dobrze, ten raz wystarczy.

– Joe E. Lewis