Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku
organizuje cykliczną imprezę "Bezpieczna Jesień" Już po raz jedenasty
przypominamy kierowcom regionu o zwróceniu szczególnej uwagi
na poprawne poruszanie się po drogach Podlasia aby dzieci bezpiecznie
dotarły do szkoły.

Organizator przygotował wiele konkursów i zabaw związanych
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym dla dzieci, które kończą się
zdobyciem karty rowerowej.

Proponujemy instruktorom naszego regionu udział w konkursie o
PUCHAR PREZYDENTA MIASTA „ Instruktor Podlasia 2014” ,
poza okolicznościowymi pucharami przygotowano wartościowe nagrody
dla zwycięzców oraz dyplomy uczestnictwa dla wszystkich zawodników.

Zapraszamy wszystkich zarówno mieszkańców jak i instruktorów w dniu
13 września 2014r godz. 10 na plac manewrowy Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Białymstoku ul. Wiewiórcza 64

Organizatorzy zapraszają uczestników na smaczną grochówkę !

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Regulaminie Konkursu .

REGULAMIN

I. Konkurs o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku o tytuł:
   „
Instruktor Podlasia 2014” – instruktorzy nauki jazdy

II. Konkurencje w konkursie „Instruktor Podlasia 2014”

1. K – 1   Sprawdzian testowy

2. K – 2   Troleje (przejazd na trolejach pomiędzy pachołkami)

3. K – 3   Próba Stewarda (talerz z piłeczką na masce samochodu)

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
       „ Instruktor Podlasia 2014”

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców wystawia do konkursu dowolną liczbę
    instruktorów

2. W przypadku zgłoszenia instruktora, członka SSSK, który zalega ze
    wpłatą składek warunkiem uczestnictwa, jest uiszczenie wszystkich
    zaległych wpłat.

3. Wypełnioną kartę zgłoszenia zawodnika należy złożyć u Prezesa SSSK
  – adres: Białystok ul. Lawendowa 62 (OSK – AKCES) oraz wpisowe
    od każdego zawodnika w wysokości:

a) 50.- zł (pięćdziesiąt złotych) w przypadku członka SSSK, który nie
          zlega z wpłatą składek członkowskich

b) 100.- zł (sto złotych) w przypadku instruktorów nie będących
           członkami SSSK

3. Termin przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się z dniem otrzymania
    informacji o imprezie a kończy z dniem 31 sierpnia 2014 r.

IV. Nagrody za uczestnictwo w konkursie
      „INSTRUKTOR PODLASIA 2014”

Każdy z zawodników otrzyma dyplom uczestnictwa. Organizatorzy
dzięki sponsorom przygotowali bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe
za zajęcie trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej oraz dyplomy
uznania i okolicznościowe puchary, które wręczy Prezydent Miasta.

 Zarząd SSSK

 

Żyje się tylko raz – lecz jeśli robi się to dobrze, ten raz wystarczy.

– Joe E. Lewis