Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku zaprasza
wszystkich instruktorów oraz osoby zainteresowane na zebranie z
Dyrektorem WORD-u w Białymstoku Panem   Michałem Freino  
w dniu 20 lutego 2015r początek zebrania godz. 14.00 w sali nr. 30
budynku WORD ul. Wiewiórcza 64

Program spotkania:

1. Wystąpienie Dyrektora WORD w Białymstoku Pana Michała Freino.
2. Wystąpienie Prezesa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców
    Pana Krzysztofa Bandosa.
3. Prezentacja egzaminatora nadzorującego przedstawiająca aktualne
    statystyki zdawalności, wnioski wynikające z realizacji nowych zadań
    egzaminacyjnych na egzaminie praktycznym (eco driving), omówienie
    typowych błędów popełnianych podczas egzaminu praktycznego
    w ruchu drogowym.
4. Referat psychologa transportu Pani Gabrieli Kopańko. Temat:
    "Rola instruktora w procesie przygotowania kursanta do egzaminu pod
      kątem radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym".
5. Dyskusja.

UWAGA członkowie SSSK !

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia na godz. 13.00
również do sali nr. 30 w budynku WORD-u
Omówimy wszystkie sprawy członkowskie.

                     ZAPRASZAMY

Zarząd SSSK

Żyje się tylko raz – lecz jeśli robi się to dobrze, ten raz wystarczy.

– Joe E. Lewis