Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w trosce o jakość
szkolenia kandydatów ostrzega przed pochopnym wyborem szkoły nauki
jazdy.

Gospodarka wolnorynkowa niesie ze sobą wiele zagrożeń w szkoleniu.
Ośrodki, żeby utrzymać się na rynku proponują różne dziwne promocje
co w konsekwencji prowadzi do obniżenia ceny kursów. Rywalizują ze
sobą obniżając ceny co w wielu przypadkach prowadzi do ich upadłości.
Szczególnie dotyczy to nowo powstałych szkół.

Upadłość w gospodarce rynkowej jest rzeczą normalną, ale dla uczestnika
kursu jest dużym zagrożeniem. Likwidacja ośrodka szkolenia powoduje nie
tylko stratę finansową ale i możliwość utraty profilu kierowcy, a bez niego
nie mamy możliwości kontynuowania dalszego szkolenia przez okres 2 lat.

Wybierając szkołę nauki jazdy nie kierujmy się niską ceną lub piękną reklamą
w internecie. Wybierajmy więc ośrodki posiadające:

- wieloletnia tradycję w szkoleniu kierowców
- dobrą opinię wśród kolegów i rodziców
- zrzeszone w Społecznym Stowarzyszeniu Szkolenia Kierowców

Szkoły zrzeszone w naszym Stowarzyszeniu dbają o wysoką jakość
szkolenia co daje gwarancje sukcesu na egzaminach w Wojewódzkim
Ośrodku Ruchu Drogowego.
Pamiętajmy niska cena kursu to nie zawsze właściwie przeprowadzone szkolenie.

                                            Zarząd SSSK

 

Żyje się tylko raz – lecz jeśli robi się to dobrze, ten raz wystarczy.

– Joe E. Lewis