Informujemy Kolegów i Koleżanki, że 26 marca 2015r na spotkaniu

przedstawicieli naszego Stowarzyszenia z dyrektorem WORD-u

Panem Michałem Freino, zwróciliśmy szczególną uwagę na warunki

techniczne samochodów TOYOTA Yaris, które są obecnie używane

do egzaminowania kandydatów na kierowców. Postulowaliśmy, aby

nadal do egzaminowania był wykorzystywany obecny model Toyoty

(następny model posiada światła do jazdy dziennej) co zmniejszyłoby

koszty wymiany taboru pojazdów w naszych ośrodkach szkolenia.

Jednocześnie zapewniliśmy dyrektora o możliwości wynajmu od

Stowarzyszenia dowolnej ilości samochodów Toyota w przypadku

wystąpienia braku wystarczającej liczby aut w celu przeegzaminowania

większej liczby kandydatów.

 Dyrektor odniósł się z dużą życzliwością do naszej propozycji i zapewnił

o ciągłym kontakcie ze Stowarzyszeniem w celu wypracowania warunków

wymiany samochodów korzystnych dla nas wszystkich.

                             

                                              Zarząd SSSK

 

Żyje się tylko raz – lecz jeśli robi się to dobrze, ten raz wystarczy.

– Joe E. Lewis