26 lutego 2016 ukazał się Dziennik Ustaw  

-   poz. 231: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami i

-   poz. 232: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Doprecyzowane zostały przepisy odnośnie zasad egzaminowania na kat: AM, A1, A2, i A. 
Wprowadzono zmieniony protokół z egzaminu praktycznego.
Zapraszamy do wnikliwego zapoznania się z Rozporządzeniem.

 

zarząd SSSK

Żyje się tylko raz – lecz jeśli robi się to dobrze, ten raz wystarczy.

– Joe E. Lewis