W dniu 4 marca 2016 r ukazał się Dziennik Ustaw poz. 280
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
 w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

1. Wprowadza się instruktora prowadzącego - od 01.06.2016
2. Pojazd odpowiednio oznakowany - od 01.06.2016
3. Nowa karta zajęć - inny format i treść - od 05,03.2016
4. Inne zasady jej prowadzenia - wpis na początku lekcji
5. Liczba lekcji na kat: AM - 5 teoria , 5 - jazda

To tylko niektóre zmiany. Niestety nie uwzględniono naszych propozycji odnośnie ceny za szkolenie oraz używania do nauki jazdy na kat: A2 i A motocykli o pojemności od 150 - 550 ccm.
Zapraszamy do wnikliwego zapoznania się z treścią Rozporządzenia.

zarząd SSSK

Żyje się tylko raz – lecz jeśli robi się to dobrze, ten raz wystarczy.

– Joe E. Lewis