Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku
organizuje już po raz trzynasty cykliczną imprezę dla mieszkańców miasta
pn:  „Bezpieczne Wakacje 2016”.

Organizator przygotował dla dzieci wiele konkursów i zabaw związanych
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, które kończą się zdobyciem karty rowerowej.

Data oraz miejsce:   21 maja 2016r,  plac manewrowy WORD-u Białystok

Proponujemy instruktorom naszego regionu udział w konkursie o 
PUCHAR PREZYDENTA MIASTA „ Instruktor Podlasia 2016” 
poza okolicznościowymi pucharami przygotowano wartościowe nagrody
dla zwycięzców oraz dyplomy uczestnictwa dla wszystkich zawodników. 


Konkurencje w konkursie „Instruktor Podlasia 2016”

1. K – 1   Sprawdzian testowy

2. K – 2   Troleje (przejazd na trolejach samochodem pomiędzy bramkami)

3. K – 3   Próba Stewarda (talerz z piłeczką na masce samochodu)

Nagrody za uczestnictwo w konkursie „INSTRUKTOR PODLASIA 2016”

Każdy z zawodników otrzyma okolicznościowy dyplom uczestnictwa.
Organizatorzy dzięki sponsorom przygotowali bardzo atrakcyjne nagrody
rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej oraz
dyplomy uznania i okolicznościowe puchary, które wręczy Prezydent Miasta. 

Harmonogram imprezy

- godz. 10.00 - Uroczyste otwarcie Konkursu

- godz. 10.15 – 12.30. – konkurencje instruktorów K-1, K-2, K-3

- godz. 12.00 – zakończenie zawodów

- godz. 13.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów, pucharów i nagród

 

Instruktorom zrzeszonym w SSSK zależy na zwróceniu uwagi nie tylko
kierowcom, ale wszystkim uczestnikom ruchu drogowego na przestrzeganie zasad w ruchu drogowym.

zarząd SSSK 

Żyje się tylko raz – lecz jeśli robi się to dobrze, ten raz wystarczy.

– Joe E. Lewis