Zarząd Społecznego Stowarzyszenia Szkolenia Kierowców

 w Białymstoku organizuje warsztaty dla instruktorów i wykładowców

w dniach :  5  października 2018r -  godz 12.00 w WORD Białystok

6  października 2018r  godz. 14.00 w OSZK AKCES ul. Lawendowa 62

HARMONOGRAM  WARSZTATÓW  DLA  INSTRUKTORÓW

Data

Ilość

godz

Godz.

od-do

Temat – zajęcia teoretyczne

Prowadzący

05.10.2018

 

12.00-18.00

MIEJSCE - WORD Białystok ul. Wiewiórcza 64

 

 

05.10.2018

2

12.00-13.30

Błędy popełniane podczas egzaminu państwowego przez kandydatów na kierowców

Egzaminator nadzorujący

05.10.2018

1

13.40-14.25

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Przedstawiciel PKP TLK

05.10.2018

1

14.35-15.20

Psychologia 

Dr Tadeusz  Korolczuk

05.10.2018

1

15.20-16.05

Metodyka Nauczania

Dr Tadeusz  Korolczuk

05.10.2018

1

16.15-18.00

Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktora podczas szkolenia uczniów

Andrzej  Sural

06.10.2018

 

09.00-15.00

MIEJSCE - AKCES ul. Lawendowa 62

AKCES

 

06.10.2018

2

09.00-10.45

Zasady prowadzenia OSK
Technika kierowania pojazdem i obsługa

Andrzej  Sural

 

06.10.2018

1

10.45-11.30

Prawo o ruchu drogowym

Grzegorz Awienowicz

06.10.2018

1

11.40-12.40

Przeprowadzenie części praktycznej szkolenia kandydatów na kierowców pod nadzorem instruktora prowadzącego na placu manewrowym

Andrzej Sural

06.10.2018

1

12.40-13.40

Przeprowadzenie części praktycznej szkolenia kandydatów na kierowców pod nadzorem instruktora prowadzącego w ruchu miejskim

    Andrzej Sural          

06.10.2018

2

13.40-15.10

Ocena i omówienie zadań na warsztatach

Andrzej  Sural

 

                                                 Ceny warsztatów:

                 1)  50.- zł dla członków SSSK (warunek - opłacanie składek)

                 2) 100.- zł: dla niezrzeszonych w SSSK

              Istnieje możliwość przystąpienia do SSSK – składka roczna 40.- zł (nowi członkowie SSSK - koszt 50.- zł)

 w dn 06.10.2018r po warsztatach odbędzie się spotkanie integracyjne. Koszt - 30.- zł od osoby (kontakt A. Sural)

                                                                                 ZAPRASZAMY

 

 

Zarząd SSSK

Żyje się tylko raz – lecz jeśli robi się to dobrze, ten raz wystarczy.

– Joe E. Lewis