Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku
już po raz trzynasty zorganizowało turniej o puchar
Prezydenta Miasta Białegostoku o tytuł " INSTRUKTOR PODLASIA"

W dniu 21 maja 2016r dzięki gościnności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Białymstoku spośród 8 instruktorów - zawodników w wyniku
rozegranych konkurencji wyłoniono zwycięzcę, który ma prawo używać tytułu
Instruktor Podlasia 2016. Po raz pierwszy w szranki zawodów stanął
instruktor Mirosław Maciocha z Łomży , gratulujemy odwagi i zachęcamy
 do udziału w przyszłych zawodach.

Klasyfikacja Generalna Konkursu

I    miejsce - Tomasz Zimnoch   - OSK Autoszkoła Mechaniak

II   miejsce - Wojciech Komarewski  - OSK Autoszkoła Mechaniak

III  miejsce - Paweł Łagoda    - OSK SZAŁ

Organizatorzy wręczyli zwycięzcom w klasyfikacji generalnej dyplomy, puchary oraz cenne nagrody rzeczowe.

GRATULUJEMY !

                                                                            zarząd SSSK

 

 

Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku
organizuje już po raz trzynasty cykliczną imprezę dla mieszkańców miasta
pn:  „Bezpieczne Wakacje 2016”.

Organizator przygotował dla dzieci wiele konkursów i zabaw związanych
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, które kończą się zdobyciem karty rowerowej.

Data oraz miejsce:   21 maja 2016r,  plac manewrowy WORD-u Białystok

Proponujemy instruktorom naszego regionu udział w konkursie o 
PUCHAR PREZYDENTA MIASTA „ Instruktor Podlasia 2016” 
poza okolicznościowymi pucharami przygotowano wartościowe nagrody
dla zwycięzców oraz dyplomy uczestnictwa dla wszystkich zawodników. 


Konkurencje w konkursie „Instruktor Podlasia 2016”

1. K – 1   Sprawdzian testowy

2. K – 2   Troleje (przejazd na trolejach samochodem pomiędzy bramkami)

3. K – 3   Próba Stewarda (talerz z piłeczką na masce samochodu)

Nagrody za uczestnictwo w konkursie „INSTRUKTOR PODLASIA 2016”

Każdy z zawodników otrzyma okolicznościowy dyplom uczestnictwa.
Organizatorzy dzięki sponsorom przygotowali bardzo atrakcyjne nagrody
rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej oraz
dyplomy uznania i okolicznościowe puchary, które wręczy Prezydent Miasta. 

Harmonogram imprezy

- godz. 10.00 - Uroczyste otwarcie Konkursu

- godz. 10.15 – 12.30. – konkurencje instruktorów K-1, K-2, K-3

- godz. 12.00 – zakończenie zawodów

- godz. 13.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów, pucharów i nagród

 

Instruktorom zrzeszonym w SSSK zależy na zwróceniu uwagi nie tylko
kierowcom, ale wszystkim uczestnikom ruchu drogowego na przestrzeganie zasad w ruchu drogowym.

zarząd SSSK 

Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku organizuje zebranie w dniu 22 marca 2016 r godz. 11.00 w budynku WORD w Białymstoku ul. Wiewiórcza 64.

Poruszone będą następujące tematy:

1. Rozporządzenie Ministra w sprawie egzaminowania 
2. Rozporządzenie Ministra w sprawie szkolenia
3. Omówienie wszystkich problemów z tym związanych
4. Pojazd zastępczy TOYOTA Yaris z L i LPG serwis lakierniczy
5. Sprawy bieżące Stowarzyszenia

Zapraszamy nie tylko naszych członków ale wszystkich zainteresowanych szkoleniem kandydatów na kierowców.

Zarząd SSSK

W dniu 4 marca 2016 r ukazał się Dziennik Ustaw poz. 280
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
 w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

1. Wprowadza się instruktora prowadzącego - od 01.06.2016
2. Pojazd odpowiednio oznakowany - od 01.06.2016
3. Nowa karta zajęć - inny format i treść - od 05,03.2016
4. Inne zasady jej prowadzenia - wpis na początku lekcji
5. Liczba lekcji na kat: AM - 5 teoria , 5 - jazda

To tylko niektóre zmiany. Niestety nie uwzględniono naszych propozycji odnośnie ceny za szkolenie oraz używania do nauki jazdy na kat: A2 i A motocykli o pojemności od 150 - 550 ccm.
Zapraszamy do wnikliwego zapoznania się z treścią Rozporządzenia.

zarząd SSSK

26 lutego 2016 ukazał się Dziennik Ustaw  

-   poz. 231: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami i

-   poz. 232: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Doprecyzowane zostały przepisy odnośnie zasad egzaminowania na kat: AM, A1, A2, i A. 
Wprowadzono zmieniony protokół z egzaminu praktycznego.
Zapraszamy do wnikliwego zapoznania się z Rozporządzeniem.

 

zarząd SSSK

Żyje się tylko raz – lecz jeśli robi się to dobrze, ten raz wystarczy.

– Joe E. Lewis