W dniu 4 marca 2016 r ukazał się Dziennik Ustaw poz. 280
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
 w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

1. Wprowadza się instruktora prowadzącego - od 01.06.2016
2. Pojazd odpowiednio oznakowany - od 01.06.2016
3. Nowa karta zajęć - inny format i treść - od 05,03.2016
4. Inne zasady jej prowadzenia - wpis na początku lekcji
5. Liczba lekcji na kat: AM - 5 teoria , 5 - jazda

To tylko niektóre zmiany. Niestety nie uwzględniono naszych propozycji odnośnie ceny za szkolenie oraz używania do nauki jazdy na kat: A2 i A motocykli o pojemności od 150 - 550 ccm.
Zapraszamy do wnikliwego zapoznania się z treścią Rozporządzenia.

zarząd SSSK

26 lutego 2016 ukazał się Dziennik Ustaw  

-   poz. 231: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami i

-   poz. 232: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Doprecyzowane zostały przepisy odnośnie zasad egzaminowania na kat: AM, A1, A2, i A. 
Wprowadzono zmieniony protokół z egzaminu praktycznego.
Zapraszamy do wnikliwego zapoznania się z Rozporządzeniem.

 

zarząd SSSK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia

towarzyszy Wam przez cały Nowy Rok.

Ten szczególny czas spędzony w atmosferze radości,

pojednania, rozmów i spotkań w rodzinnym gronie niech

będzie też okresem zadumy nad sobą, sensem życia,

własnymi planami i marzeniami.

Oby nadchodzący Rok był dla Was i Waszych rodzin

szczęśliwy w osobiste doznania, aby spełnił zamierzenia i

dążenia zawodowe, oraz przyniósł wiele satysfakcji z

własnych dokonań.

                                                                     zarząd SSSK

Społeczne  Stowarzyszenie  Szkolenia  Kierowców 

w Białymstoku zaprasza wszystkich Członków Koleżanki i Kolegów,

oraz zaproszonych Gości na Spotkanie Wigilijne, które odbędzie

się w dniu 19.12. 2015 o godzinie 14:00 w budynku OSZAKCES

w Białymstoku, ul. Lawendowa 62

 

Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłosić do Skarbnika Stowarzyszenia,

p. Zdzisława Skorulskiego ( kom. 502 622 474) lub Prezesa Andrzeja Surala

do 17.12.2015 – opłata 30 zł. za osobę.

Z poważaniem

Prezes Andrzej Sural

Obecny poziom zaawansowania prac nad wdrożeniem systemu CEPiK 2.0 wskazuje na poważne ryzyka, z którymi wiązałoby się uruchomienie nowego systemu z dniem 4 stycznia 2016 r. Priorytetem jest zapewnienie prawidłowej obsługi spraw obywatelskich w skali całego kraju. Należy mieć przy tym na względzie, iż do uruchomienia zmienionych rozwiązań pozostaje 41 dni, zaś na dzień dzisiejszy do wydania pozostają w dalszym ciągu kluczowe dla tego procesu akty wykonawcze do ustawy Prawo o ruchu drogowym, pozostające zarówno w gestii ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jak i innych resortów. Dlatego MSWiA rekomenduje przesunięcie daty wdrożenia systemu w życie.

Z poważaniem
Wydział Prasowy MSWiA

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że na zebraniu w dniu
14.10. 2015r Dyrektor WORD-u Pan Michał Freino,
poinformował o fakcie zakupu 10 szt samochodów osobowych
Toyota Yaris 1.33 przeznaczonych do egzaminowania kandydatów
na kierowców na kat: B.

Zarząd Stowarzyszenia składa podziękowanie swoim członkom, za wielkie
zaangażowanie się w sprawie wymiany samochodów przeznaczonych do
egzaminowania w naszym WORD-ie.
Już od wiosny postulowaliśmy aby pozostał stary model Toyoty Yaris 1.33,
pozbawiony świateł do jazdy dziennej.

Na zebraniu poinformowano nas również o wynikach zdawalności, jakie
uzyskują kandydaci na kierowców. Należy podkreślić, że wynik 38%
z egzaminu praktycznego na kat: B jest rekordowo wysoki. Jest to
zasługą nas, jako nauczycieli, którzy dobrze wykonują swoją pracę
ale również i egzaminatorów poprzez podniesienie kultury na egzaminie
państwowym.

Zapoznano nas także z okresem próbnym, który ma obowiązywać
od 04.01.2016r. Jak poinformowali nas pracownicy Urzędu Miejskiego,
ważny jest termin otrzymania dokumentu prawa jazdy a nie moment
zdania egzaminu państwowego.

 

                                                               zarząd SSSK

Żyje się tylko raz – lecz jeśli robi się to dobrze, ten raz wystarczy.

– Joe E. Lewis