Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia

towarzyszy Wam przez cały Nowy Rok.

Ten szczególny czas spędzony w atmosferze radości,

pojednania, rozmów i spotkań w rodzinnym gronie niech

będzie też okresem zadumy nad sobą, sensem życia,

własnymi planami i marzeniami.

Oby nadchodzący Rok był dla Was i Waszych rodzin

szczęśliwy w osobiste doznania, aby spełnił zamierzenia i

dążenia zawodowe, oraz przyniósł wiele satysfakcji z

własnych dokonań.

                                                                     zarząd SSSK

Społeczne  Stowarzyszenie  Szkolenia  Kierowców 

w Białymstoku zaprasza wszystkich Członków Koleżanki i Kolegów,

oraz zaproszonych Gości na Spotkanie Wigilijne, które odbędzie

się w dniu 19.12. 2015 o godzinie 14:00 w budynku OSZAKCES

w Białymstoku, ul. Lawendowa 62

 

Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłosić do Skarbnika Stowarzyszenia,

p. Zdzisława Skorulskiego ( kom. 502 622 474) lub Prezesa Andrzeja Surala

do 17.12.2015 – opłata 30 zł. za osobę.

Z poważaniem

Prezes Andrzej Sural

Obecny poziom zaawansowania prac nad wdrożeniem systemu CEPiK 2.0 wskazuje na poważne ryzyka, z którymi wiązałoby się uruchomienie nowego systemu z dniem 4 stycznia 2016 r. Priorytetem jest zapewnienie prawidłowej obsługi spraw obywatelskich w skali całego kraju. Należy mieć przy tym na względzie, iż do uruchomienia zmienionych rozwiązań pozostaje 41 dni, zaś na dzień dzisiejszy do wydania pozostają w dalszym ciągu kluczowe dla tego procesu akty wykonawcze do ustawy Prawo o ruchu drogowym, pozostające zarówno w gestii ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jak i innych resortów. Dlatego MSWiA rekomenduje przesunięcie daty wdrożenia systemu w życie.

Z poważaniem
Wydział Prasowy MSWiA

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że na zebraniu w dniu
14.10. 2015r Dyrektor WORD-u Pan Michał Freino,
poinformował o fakcie zakupu 10 szt samochodów osobowych
Toyota Yaris 1.33 przeznaczonych do egzaminowania kandydatów
na kierowców na kat: B.

Zarząd Stowarzyszenia składa podziękowanie swoim członkom, za wielkie
zaangażowanie się w sprawie wymiany samochodów przeznaczonych do
egzaminowania w naszym WORD-ie.
Już od wiosny postulowaliśmy aby pozostał stary model Toyoty Yaris 1.33,
pozbawiony świateł do jazdy dziennej.

Na zebraniu poinformowano nas również o wynikach zdawalności, jakie
uzyskują kandydaci na kierowców. Należy podkreślić, że wynik 38%
z egzaminu praktycznego na kat: B jest rekordowo wysoki. Jest to
zasługą nas, jako nauczycieli, którzy dobrze wykonują swoją pracę
ale również i egzaminatorów poprzez podniesienie kultury na egzaminie
państwowym.

Zapoznano nas także z okresem próbnym, który ma obowiązywać
od 04.01.2016r. Jak poinformowali nas pracownicy Urzędu Miejskiego,
ważny jest termin otrzymania dokumentu prawa jazdy a nie moment
zdania egzaminu państwowego.

 

                                                               zarząd SSSK

 Koleżanki i Koledzy !!!


Z okazji   Dnia Nauczyciela  wiele zdrowia, energii i
wytrwałości,
aby podejmowany wysiłek był źródłem
satysfakcji z wykonywanej pracy
zawodowej, zyskał
uznanie społeczne i przyniósł radość w życiu
osobistym ....

życzy 
                                                                                   ZARZĄD   SSSK

HARMONOGRAM WARSZTATÓW DLA INSTRUKTORÓW

OSZK AKCES Andrzej Sural

Termin 25.09-26.09.2015

Miejsce: 15-642 Białystok, ul. Lawendowa 62 ( sala wykładowa, plac manewrowy, ruch drogowy -miasto Białystok)

 

 

Data

Liczba godz. zajęć

Godziny

od-do

 

Temat- zajęcia teoretyczne

 

Prowadzący

25.09.2015

1

14:00-14:45

Prawo o ruch drogowym

Andrzej Jacek

    Kierman

25.09.2015

2

14:55-16:25

Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego

WORD-

Egzaminator nadzorujący

25.09.2015

1

16:30-17:30

Przeprowadzenie pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców ( plac manewrowy)

Andrzej Sural- instruktor nadzorujący

25.09.2015

1

17:35-18:35

Przeprowadzenie pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia kandydatów na kierowców ( miasto)

Andrzej Sural

- instruktor nadzorujący

25.09.2015

2

18:40-20-:40

Ocena sposobu przeprowadzenia szkolenia  kandydatów na kierowców  przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów

Andrzej Sural – instruktor prowadzący

26.09.2015

1

09:00-09:45

Psychologia

Dr Tadeusz Korolczuk

26.09.2015

1

09:50-10:35

Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu

Andrzej Sural

26.09.2015

1

10:40-11:25

Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia

Szczepan Bukłaho ( z Europartnera)

26.09.2015

1

11:30-12:15

Metodyka nauczania

Mgr Wiesław Zawadzki

26.09.2015

1

12:20-13:05

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Grzegorz Awienowicz

26.09.2015

2

13:10-14:40

Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktora podczas szkolenia kandydatów na kierowców

Andrzej Sural

 Zarząd SSSK

Żyje się tylko raz – lecz jeśli robi się to dobrze, ten raz wystarczy.

– Joe E. Lewis