Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w trosce o jakość
szkolenia kandydatów ostrzega przed pochopnym wyborem szkoły nauki
jazdy.

Gospodarka wolnorynkowa niesie ze sobą wiele zagrożeń w szkoleniu.
Ośrodki, żeby utrzymać się na rynku proponują różne dziwne promocje
co w konsekwencji prowadzi do obniżenia ceny kursów. Rywalizują ze
sobą obniżając ceny co w wielu przypadkach prowadzi do ich upadłości.
Szczególnie dotyczy to nowo powstałych szkół.

Upadłość w gospodarce rynkowej jest rzeczą normalną, ale dla uczestnika
kursu jest dużym zagrożeniem. Likwidacja ośrodka szkolenia powoduje nie
tylko stratę finansową ale i możliwość utraty profilu kierowcy, a bez niego
nie mamy możliwości kontynuowania dalszego szkolenia przez okres 2 lat.

Wybierając szkołę nauki jazdy nie kierujmy się niską ceną lub piękną reklamą
w internecie. Wybierajmy więc ośrodki posiadające:

- wieloletnia tradycję w szkoleniu kierowców
- dobrą opinię wśród kolegów i rodziców
- zrzeszone w Społecznym Stowarzyszeniu Szkolenia Kierowców

Szkoły zrzeszone w naszym Stowarzyszeniu dbają o wysoką jakość
szkolenia co daje gwarancje sukcesu na egzaminach w Wojewódzkim
Ośrodku Ruchu Drogowego.
Pamiętajmy niska cena kursu to nie zawsze właściwie przeprowadzone szkolenie.

                                            Zarząd SSSK

 

Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku zaprasza
wszystkich instruktorów oraz osoby zainteresowane na zebranie z
Dyrektorem WORD-u w Białymstoku Panem   Michałem Freino  
w dniu 20 lutego 2015r początek zebrania godz. 14.00 w sali nr. 30
budynku WORD ul. Wiewiórcza 64

Program spotkania:

1. Wystąpienie Dyrektora WORD w Białymstoku Pana Michała Freino.
2. Wystąpienie Prezesa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców
    Pana Krzysztofa Bandosa.
3. Prezentacja egzaminatora nadzorującego przedstawiająca aktualne
    statystyki zdawalności, wnioski wynikające z realizacji nowych zadań
    egzaminacyjnych na egzaminie praktycznym (eco driving), omówienie
    typowych błędów popełnianych podczas egzaminu praktycznego
    w ruchu drogowym.
4. Referat psychologa transportu Pani Gabrieli Kopańko. Temat:
    "Rola instruktora w procesie przygotowania kursanta do egzaminu pod
      kątem radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym".
5. Dyskusja.

UWAGA członkowie SSSK !

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia na godz. 13.00
również do sali nr. 30 w budynku WORD-u
Omówimy wszystkie sprawy członkowskie.

                     ZAPRASZAMY

Zarząd SSSK

Boże Narodzenie to szczególny czas spędzony w atmosferze

radości, pojednania, rozmów i spotkań w rodzinnym kręgu.

Jest to także okres zadumy nad sobą, sensem życia,

własnymi planami i marzeniami.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

kolegom i koleżankom oraz pomyślności

w Nowym Roku 2015

 

życzy Zarząd SSSK Białystok

choinka

 

Serdecznie zapraszamy na  Wieczerzę  Wigilijną  22  grudnia  2014r
Koleżanki i Kolegów oraz wszystkich chętnych do Ośrodka Szkolenia
Kierowców " AKCES"w Białymstoku ul. Lawendowa 62 -
początek Wieczerzy godz. 15.00

Razem z nami na Wieczerzy będą zaproszeni goście:
posłowie: Krzysztof Jurgiel i Robert Tyszkiewicz
przedstawiciele WORD-u: dyr. Andrzej Daniszewski
egzaminatorzy: Krzysztof Janowski i Jan Owsieniuk
przedstawiciel Marszałka: Pan Piotr Koper
przedstawiciel PZM-ot: dyr. Władysław Andrzejewski
przedstawiciele branży motoryzacyjnej z regionu: dealer TOYOTA
Krzysztof Rusiłowicz oraz "ETRA" dyr. Leon Urmiłowicz oraz
przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Wieczerza będzie spotkaniem, na którym podsumujemy mijający
2014 rok
oraz okazją do składania sobie życzeń na Święta Bożego
Narodzenia
i Nowy Rok.

Chętnych prosimy o zapisywanie się do prezesa SSSK Andrzeja Surala
 tel: 660 459 261 lub do kol. Jana Tichoniuka tel: 602 615 555
Koszt uczestnictwa wynosi 30 zł od osoby.

                    SERDECZNIE     ZAPRASZAMY  !!!

                                                                           Zarząd SSSK

W dniu 13 września 2014r instruktorzy nauki jazdy na placu Ośrodka
Egzaminowania w Białymstoku zakończyli zmagania w ramach corocznej
akcji "Bezpieczna Jesień" w konkursie o Puchar Prezydenta Miasta
Białegostoku o tytuł: "Instruktor Podlasia 2014"

Rozegrano trzy konkurencje:
1. Test wielokrotnego wyboru z przepisów ruchu drogowego,
2. Troleje - jazda samochodem w poślizgu,
3. Próba Stewarda - jazda z piłeczką w talerzu na masce samochodu.

Do zawodów stanęło ośmiu instruktorów. Sędziami byli egzaminatorzy z
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku.
Po zaciętej walce zwyciężył


I miejsce       TOMASZ ZIMNOCH - OSK "Mechaniak"

II miejsce      LESZEK RZOŃCA - OSK "RZOŃCA"

III miejsce     RAFAŁ CHORUŻY - OSK "PIAST"

Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary i cenne nagrody rzeczowe.

GRATULUJEMY !

                                                                              Zarząd SSSK

Organizatorzy zapraszają instruktorów oraz wszystkich zainteresowanych do
udziału w Konkursie dn. 13.09.2014r o tytuł: INSTRUKTOR PODLASIA  
REGULAMIN Konkursu zamieszczono na wcześniejszej stronie. Zapisy do
31 sierpnia w siedzibie OSK AKCES u Prezesa Andrzeja Surala.
Do rozegrania przygotowano trzy konkurencje: pojazdy zapewnia WORD

K - 1: Test polega na rozwiązaniu pytań testowych wielokrotnego
          wyboru z warunków technicznych pojazdów, zasad ruchu
          drogowego i szkolenia kandydatów na kierowców

1. Zawodnik wypełnia arkusz odpowiedzi wpisując swoje dane
2. Zawodnicy na hasło sędziego START! Rozpoczynają rozwiązywanie testu.
    Czas rozwiązywania -
20 min. Sędzia uruchamia stoper.
3. Każdy z zawodników rozwiązuje test wielokrotnego wyboru, odpowiedzi
    zaznacza się w arkuszu wpisując litery A, B, C
4. Za poprawną odpowiedź uznaje się tylko taką, która zawiera wszystkie
    prawidłowe litery i przyznaje się zawodnikowi 1punkt,  błędna lub 
    brak odpowiedzi 0 punktów
5. Wszelkie poprawki zawodnik potwierdza podpisem, przy jego braku uznaje
    się odpowiedź za błędną przyznając 0 punktów
6. Zawodnik po zakończeniu rozwiązywania testu zgłasza fakt ten sędziemu,
    oddaje  arkusz odpowiedzi, sędzia wpisuje czas na arkuszu. W przypadku 
    przekroczenia czasu 20 min. sędzia przerywa rozwiązywanie testu 
    zawodnikowi nawet, gdy nie udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania
7. Sędzia odnotowuje czas zakończenia rozwiązywania testu na arkuszu 
    odpowiedzi każdego zawodnika oraz liczbę odpowiedzi poprawnych
    i przyznanych im punktów, 
8. Zwycięzcą konkurencji zostaje zawodnik, który uzyska największą liczbę
   punktów przyznaną za wszystkie odpowiedzi  w przypadku uzyskania 
   identycznej liczby punktów przez kilku zawodników, o wygranej decyduje
   krótszy czas rozwiązywania

K - 2 : Troleje - przejazd pojazdem po wyznaczonej trasie 

 1. Zawodnik zajmuje miejsce w pojeździe, ustawia fotel i lusterka, ustawia
     pojazd przednimi kołami
 na linii startu, zaciąga hamulec awaryjny,
     opuszcza pojazd, drzwi zamknięte, kluczyk na stoliku sędziowskim.
2. Na sygnał sędziego startowego START! Zawodnik uruchamia stoper,
    bierze kluczyk i wsiada do pojazdu 
zapina pasy bezpieczeństwa,
    uruchamia silnik, włącza światła mijania, zwalnia hamulec awaryjny i
    rozpoczyna
 przejazd po wyznaczonej trasie
3. Każde najechanie, potrącenie, przewrócenie, ominięcie pachołka oraz
   brak zapiętych pasów bezpieczeństwa,
 niedomknięcie drzwi pojazdu
   spowoduje doliczenie sekund karnych do  mierzonego czasu przejazdu
    w/g tabeli pkt. 7;
 w przypadku ustawionej „szykany” z pachołków po
     kontakcie z kilkoma liczony jest każdy oddzielnie.
 4. Dopuszcza się zatrzymywanie, cofanie pojazdem, zgaśnięcie silnika.
     W przypadku awarii pojazdu, mocowania troleii, próbę należy powtórzyć.
 5. Zawodnik kończąc próbę zatrzymuje pojazd, aby linia mety znajdowała się
     pomiędzy osiami pojazdu  (bez najechania kołem na linię), a pojazd był
     ustawiony w kierunku jazdy (nie dopuszcza się wjechać na linię mety
     tyłem), gdy pojazd nie jest ustawiony prawidłowo zawodnik ustawia go
     aż sędzia poda hasło
STOP ! zaciąga hamulec awaryjny, wyłącza światła
     mijania, wyłącza silnik, wysiada i kluczyk kładzie na stoliku sędziego,
     zatrzymuje stoper
6. W przypadku skasowania stopera i braku odczytu jego wskazań
     –
dyskwalifikacja zawodnika
 7. Wygrywa ten zawodnik, który dokona przejazdu w najkrótszym czasie
      z uwzględnieniem sekund karnych
Tabela 

Lp

Popełniony błąd

Sekundy karne

Uwagi

1

Ominięcie pachołka

30

 

2

Przewrócenie lub  wleczenie pachołka

20

 

3

Przesunięcie bez wywrócenia pachołka

10

 

4

Dotknięcie pachołka

5

 

5

Niewłączenie świateł przed jazdą lub po jeździe

5

 

6

Niezaciągnięcie hamulca awaryjnego

5

 

7

Niedomknięte drzwi po opuszczeniu pojazdu

5

 

8

Spadnięcie kluczyka ze stolika po zatrzymaniu stopera

5

 

 

 K- 3: Próba Stewarda; przejazd samochodem osobowym z piłeczką
          umieszczoną w talerzu na masce pojazdu pomiędzy pachołkami
          – kolejność odwrotna niż w poprzedniej konkurencji

1. Pojazd przednimi kołami ustawiony na linii startu  Zawodnik zajmuje
    miejsce w pojeździe, ustawia fotel oraz lusterka, opuszcza samochód,
    drzwi zamknięte, staje przy stoliku sędziowskim.
2. Na sygnał sędziego START! Zawodnik włącza stoper, bierze kluczyk
    do samochodu ze stolika,
 uruchamia silnik, włącza światła mijania,
    zapina pasy bezpieczeństwa, zwalnia hamulec awaryjny,
rozpoczyna
     przejazd pomiędzy pachołkami
3. Piłeczka musi przez cały czas znajdować się w talerzu, jeżeli wypadnie
    zawodnik zatrzymuje
pojazd, zabezpiecza hamulcem awaryjnym,
    wysiada z pojazdu i wkłada
piłeczkę, kontynuuje przejazd
4. Jeżeli zawodnik samoczynnie nie wykonuje czynności wówczas sędzia 
    pomocniczy daje sygnał   
STOP! zawodnikowi
5. Dopuszcza się zgaśnięcie silnika oraz cofanie pojazdem dowolną ilość
    razy. W przypadku awarii
pojazdu lub uszkodzenia mocowania talerza
    na masce
próbę  należy powtórzyć.
6. Za każdą nieprawidłowość dolicza się  zawodnikowi sekundy karne
   do czasu końcowego w/g tabeli.
 W przypadku ustawionej szykany
    z pachołków, każdy liczony jest oddzielnie.
7. Zawodnik kończąc próbę zatrzymuje pojazd aby linia mety była
    pomiędzy osiami  pojazdu (linia nie 
najechana kołem – akceptacja
    sędziego) a piłeczka w talerzu, wyłącza silnik, zaciąga hamulec
    awaryjny, wyłącza światła mijania, drzwi samochodu zamknięte,
    kładzie kluczyk do samochodu na
 stoliku sędziowskim, wyłącza
    stoper. W przypadku skasowania wskazań stopera -
    dyskwalifikacja zawodnika
8. Wygrywa ten zawodnik, który przejedzie wyznaczoną trasę
    w jak najkrótszym czasie po
 uwzględnieniu sekund karnych

Tabela

Lp

Popełniony błąd

Sekundy karne

Uwagi

1

Ominięcie pachołka

30

 

2

Przewrócenie lub przesunięcie pachołka

20

 

3

Dotknięcie pachołka bez przesunięcia

10

 

4

Brak świateł lub niewyłączenie po jeździe

5

 

5

Brak zapiętych pasów bezpieczeństwa

5

 

6

Niedomknięte drzwi samochodu

5

 

7

Spadnięcie kluczyka ze stolika po zatrzymaniu stopera

5

 

 Zarząd SSSK

 

 

Żyje się tylko raz – lecz jeśli robi się to dobrze, ten raz wystarczy.

– Joe E. Lewis