Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku
zaprasza w dniu 14.08.2014 godz: 10.00 do sali szkoleniowej
w WORD-ie na zebranie w związku ze zmianą Ustawy o K.P art. 53
dotyczy możliwości podstawiania 
pojazdu na egzaminie na kat:
 AM, A1, A2 ,A, B, B+E

Dyrektor WORD Pan Andrzej F. Daniszewski zaprasza wszystkich 
zainteresowanych w celu 
ustalenia warunków i kryteriów spełniających
w/w możliwości

                                                                              Prezes SSSK 
                                                                             Andrzej Sural

W ramach corocznych obchodów dni św. Krzysztofa patrona kierowców
Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku
zaprasza wszystkich instruktorów nauki jazdy na Festyn Rodzinny do
Sanktuarium Matki Bożej Święta Woda w Wasilkowie w dniu 27 lipca 2014

Zapraszamy na mszę św. o godz. 12.00 po której nastąpi poświęcenie
wszystkich pojazdów zgromadzonych na parkingu wokół sanktuarium.

Zbiórka instruktorów z pojazdami w dniu 27.07.2014r na parkingu przed
hotelem "JARD" w Wasilkowie godz. 10.00 potem nastąpi przejazd
kolumną do "św. Wody" gdzie zaprezentujemy się jako Stowarzyszenie
przed  przybyłymi na festyn widzami.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych

                                                                                  Zarząd SSSK

Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku
organizuje cykliczną imprezę "Bezpieczna Jesień" Już po raz jedenasty
przypominamy kierowcom regionu o zwróceniu szczególnej uwagi
na poprawne poruszanie się po drogach Podlasia aby dzieci bezpiecznie
dotarły do szkoły.

Organizator przygotował wiele konkursów i zabaw związanych
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym dla dzieci, które kończą się
zdobyciem karty rowerowej.

Proponujemy instruktorom naszego regionu udział w konkursie o
PUCHAR PREZYDENTA MIASTA „ Instruktor Podlasia 2014” ,
poza okolicznościowymi pucharami przygotowano wartościowe nagrody
dla zwycięzców oraz dyplomy uczestnictwa dla wszystkich zawodników.

Zapraszamy wszystkich zarówno mieszkańców jak i instruktorów w dniu
13 września 2014r godz. 10 na plac manewrowy Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Białymstoku ul. Wiewiórcza 64

Organizatorzy zapraszają uczestników na smaczną grochówkę !

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Regulaminie Konkursu .

REGULAMIN

I. Konkurs o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku o tytuł:
   „
Instruktor Podlasia 2014” – instruktorzy nauki jazdy

II. Konkurencje w konkursie „Instruktor Podlasia 2014”

1. K – 1   Sprawdzian testowy

2. K – 2   Troleje (przejazd na trolejach pomiędzy pachołkami)

3. K – 3   Próba Stewarda (talerz z piłeczką na masce samochodu)

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
       „ Instruktor Podlasia 2014”

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców wystawia do konkursu dowolną liczbę
    instruktorów

2. W przypadku zgłoszenia instruktora, członka SSSK, który zalega ze
    wpłatą składek warunkiem uczestnictwa, jest uiszczenie wszystkich
    zaległych wpłat.

3. Wypełnioną kartę zgłoszenia zawodnika należy złożyć u Prezesa SSSK
  – adres: Białystok ul. Lawendowa 62 (OSK – AKCES) oraz wpisowe
    od każdego zawodnika w wysokości:

a) 50.- zł (pięćdziesiąt złotych) w przypadku członka SSSK, który nie
          zlega z wpłatą składek członkowskich

b) 100.- zł (sto złotych) w przypadku instruktorów nie będących
           członkami SSSK

3. Termin przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się z dniem otrzymania
    informacji o imprezie a kończy z dniem 31 sierpnia 2014 r.

IV. Nagrody za uczestnictwo w konkursie
      „INSTRUKTOR PODLASIA 2014”

Każdy z zawodników otrzyma dyplom uczestnictwa. Organizatorzy
dzięki sponsorom przygotowali bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe
za zajęcie trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej oraz dyplomy
uznania i okolicznościowe puchary, które wręczy Prezydent Miasta.

 Zarząd SSSK

 

Zagłosuj na projekt: Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego.


Jak do tej pory brak w mieście miejsca aby dzieci mogły
nauczyć się poprawnie i bezpiecznie jeździć rowerem.
Wspólnymi siłami możemy to zmienić. Jest odpowiedni
plac na osiedlu Słoneczny Stok u zbiegu ulic: Marczukowska -
Stroma na wybudowanie w ramach projektu obywatelskiego
prawdziwego miasteczka ruchu drogowego.

Jak glosować? Elektronicznie na: www.bialystok.pl
w dniach 20 - 30 czerwca lub osobiście w Urzędzie Miasta.

Bezpieczne dzieci na rowerze to nasz wspólny cel !

Prosimy wszystkich o głosowanie na duży projekt nr 8.

DZIĘKUJEMY

                                                  Zarząd sssk

W dniach 14-15 czerwca 2014r w Międzychodzie
woj. Wielkopolskie odbyły się Mistrzostwa Polski
Instruktorów rozgrywane corocznie jako Konkurs
o tytuł " Instruktor Roku 2014"

W Konkursie wzięło udział 38 instruktorów z
całego kraju, którzy rozegrali 7 konkurencji.
Z uwagi na miejsce rozgrywania - Ośrodek
Doskonalenia Techniki Jazdy, po raz pierwszy
rozgrywano konkurencje szybkościowe na
płycie poślizgowej.
Reprezentanci naszego Stowarzyszenia zajęli
w klasyfikacji generalnej bardzo dobre pozycje
Tomasz  Zimnoch - trzecie miejsce, wygrywając
spośród siedmiu konkurencji dwie a
Paweł Łagoda - czwarte miejsce wygrywając
jedną konkurencję.

Zawodnicy zostali uhonorowani dyplomami uznania
i pucharami oraz cennymi nagrodami rzeczowymi.

Mistrzem Polski został Mariusz Pierzynka - instruktor
z Wałbrzycha, który w poprzednim roku zajął II miejsce.

Gratulujemy !

                                         Zarząd SSSK

Wielkopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia
Kierowców i Instruktorów w Poznaniu pod patronatem
Wojewody Wielkopolskiego i Krajowej Rady BRD
organizuje cykliczny Konkurs "Instruktor Roku 2014"

Organizatorzy zapraszają wszystkich instruktorów do
Akademii Kierowcy - Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy
w Międzychodzie gm. Dolsk w dniach 14 -15 czerwca 2014
do wzięcia udziału w zawodach, które wyłonią
Mistrza Polski Instruktorów.

Informujemy koleżanki i kolegów, że nasze Stowarzyszenie
reprezentować będzie dwu zawodników:
Paweł Łagoda i Tomasz Zimnoch
a z ramienia zarządu SSSK Stefan Rzońca.

Zachęcamy do wyjazdu na Konkurs wszystkich instruktorów
aby podczas zawodów dopingować naszych zawodników.

                                                        Zarząd SSSK

Żyje się tylko raz – lecz jeśli robi się to dobrze, ten raz wystarczy.

– Joe E. Lewis