Informujemy Kolegów i Koleżanki, że 26 marca 2015r na spotkaniu

przedstawicieli naszego Stowarzyszenia z dyrektorem WORD-u

Panem Michałem Freino, zwróciliśmy szczególną uwagę na warunki

techniczne samochodów TOYOTA Yaris, które są obecnie używane

do egzaminowania kandydatów na kierowców. Postulowaliśmy, aby

nadal do egzaminowania był wykorzystywany obecny model Toyoty

(następny model posiada światła do jazdy dziennej) co zmniejszyłoby

koszty wymiany taboru pojazdów w naszych ośrodkach szkolenia.

Jednocześnie zapewniliśmy dyrektora o możliwości wynajmu od

Stowarzyszenia dowolnej ilości samochodów Toyota w przypadku

wystąpienia braku wystarczającej liczby aut w celu przeegzaminowania

większej liczby kandydatów.

 Dyrektor odniósł się z dużą życzliwością do naszej propozycji i zapewnił

o ciągłym kontakcie ze Stowarzyszeniem w celu wypracowania warunków

wymiany samochodów korzystnych dla nas wszystkich.

                             

                                              Zarząd SSSK

 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

Najlepsze życzenia Wielkanocne wszystkim
Koleżankom i Kolegom z branży składa
 
                                   Zarząd SSSK
 

Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w trosce o jakość
szkolenia kandydatów ostrzega przed pochopnym wyborem szkoły nauki
jazdy.

Gospodarka wolnorynkowa niesie ze sobą wiele zagrożeń w szkoleniu.
Ośrodki, żeby utrzymać się na rynku proponują różne dziwne promocje
co w konsekwencji prowadzi do obniżenia ceny kursów. Rywalizują ze
sobą obniżając ceny co w wielu przypadkach prowadzi do ich upadłości.
Szczególnie dotyczy to nowo powstałych szkół.

Upadłość w gospodarce rynkowej jest rzeczą normalną, ale dla uczestnika
kursu jest dużym zagrożeniem. Likwidacja ośrodka szkolenia powoduje nie
tylko stratę finansową ale i możliwość utraty profilu kierowcy, a bez niego
nie mamy możliwości kontynuowania dalszego szkolenia przez okres 2 lat.

Wybierając szkołę nauki jazdy nie kierujmy się niską ceną lub piękną reklamą
w internecie. Wybierajmy więc ośrodki posiadające:

- wieloletnia tradycję w szkoleniu kierowców
- dobrą opinię wśród kolegów i rodziców
- zrzeszone w Społecznym Stowarzyszeniu Szkolenia Kierowców

Szkoły zrzeszone w naszym Stowarzyszeniu dbają o wysoką jakość
szkolenia co daje gwarancje sukcesu na egzaminach w Wojewódzkim
Ośrodku Ruchu Drogowego.
Pamiętajmy niska cena kursu to nie zawsze właściwie przeprowadzone szkolenie.

                                            Zarząd SSSK

 

Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku zaprasza
wszystkich instruktorów oraz osoby zainteresowane na zebranie z
Dyrektorem WORD-u w Białymstoku Panem   Michałem Freino  
w dniu 20 lutego 2015r początek zebrania godz. 14.00 w sali nr. 30
budynku WORD ul. Wiewiórcza 64

Program spotkania:

1. Wystąpienie Dyrektora WORD w Białymstoku Pana Michała Freino.
2. Wystąpienie Prezesa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców
    Pana Krzysztofa Bandosa.
3. Prezentacja egzaminatora nadzorującego przedstawiająca aktualne
    statystyki zdawalności, wnioski wynikające z realizacji nowych zadań
    egzaminacyjnych na egzaminie praktycznym (eco driving), omówienie
    typowych błędów popełnianych podczas egzaminu praktycznego
    w ruchu drogowym.
4. Referat psychologa transportu Pani Gabrieli Kopańko. Temat:
    "Rola instruktora w procesie przygotowania kursanta do egzaminu pod
      kątem radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym".
5. Dyskusja.

UWAGA członkowie SSSK !

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia na godz. 13.00
również do sali nr. 30 w budynku WORD-u
Omówimy wszystkie sprawy członkowskie.

                     ZAPRASZAMY

Zarząd SSSK

Boże Narodzenie to szczególny czas spędzony w atmosferze

radości, pojednania, rozmów i spotkań w rodzinnym kręgu.

Jest to także okres zadumy nad sobą, sensem życia,

własnymi planami i marzeniami.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

kolegom i koleżankom oraz pomyślności

w Nowym Roku 2015

 

życzy Zarząd SSSK Białystok

choinka

 

Serdecznie zapraszamy na  Wieczerzę  Wigilijną  22  grudnia  2014r
Koleżanki i Kolegów oraz wszystkich chętnych do Ośrodka Szkolenia
Kierowców " AKCES"w Białymstoku ul. Lawendowa 62 -
początek Wieczerzy godz. 15.00

Razem z nami na Wieczerzy będą zaproszeni goście:
posłowie: Krzysztof Jurgiel i Robert Tyszkiewicz
przedstawiciele WORD-u: dyr. Andrzej Daniszewski
egzaminatorzy: Krzysztof Janowski i Jan Owsieniuk
przedstawiciel Marszałka: Pan Piotr Koper
przedstawiciel PZM-ot: dyr. Władysław Andrzejewski
przedstawiciele branży motoryzacyjnej z regionu: dealer TOYOTA
Krzysztof Rusiłowicz oraz "ETRA" dyr. Leon Urmiłowicz oraz
przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Wieczerza będzie spotkaniem, na którym podsumujemy mijający
2014 rok
oraz okazją do składania sobie życzeń na Święta Bożego
Narodzenia
i Nowy Rok.

Chętnych prosimy o zapisywanie się do prezesa SSSK Andrzeja Surala
 tel: 660 459 261 lub do kol. Jana Tichoniuka tel: 602 615 555
Koszt uczestnictwa wynosi 30 zł od osoby.

                    SERDECZNIE     ZAPRASZAMY  !!!

                                                                           Zarząd SSSK

Żyje się tylko raz – lecz jeśli robi się to dobrze, ten raz wystarczy.

– Joe E. Lewis