Prezes SSSK Andrzej Sural zaprasza Kolegów
obecnych na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia
podczas wyborów członków zarządu na

spotkanie integracyjne w dniu
23 maja 2014r początek godz. 17.00
ul. Lawendowa 62 -  "AKCES"

aby przy grillu w miłej, koleżeńskiej atmosferze
omówić wszystkie problemy nurtujące nasze środowisko.

                                             Prezes SSSK : Andrzej Sural

MIVA Polska oraz Krajowe Duszpasterstwo Kierowców
w dniu 10 maja 2014r zapraszają na Jasną Górę
kierowców i wszystkich zatroskanych o bezpieczne
polskie drogi aby Matce Bożej Królowej Polski
zawierzyć opiece kierowców i podróżnych.

               Program - sobota 10.V.2014

11.00 - Msza św. w kaplicy Obrazu Jasnogórskiego
          pod przewodnictwem J.E.Biskupa Ełckiego
          Jerzego Mazura

12.15 - poświęcenie pojazdów zgromadzonych na parkingach
          wokół jasnej Góry

13.30 - Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich w intencji
            wszystkich ofiar wypadków drogowych

                                           

                                                              prezes SSSK    Andrzej   Sural

    więcej informacji : www.pfssk.pl

W dniu 25.04.2014r na Walnym Zebraniu członków

Społecznego Stowarzyszenia Szkolenia Kierowców

odbyły się wybory zarówno prezesa jak i całego zarządu.

Obecnych na zebraniu 20 członków SSSK wybrało

na następna kadencję ponownie kol. Andrzeja Surala.

 

Skład nowego zarządu SSSK

 

PREZES HONOROWY - Tadeusz Piotrowski

Prezes SSSK             - Andrzej Sural

Wiceprezes              - Paweł Łagoda

Wiceprezes              - Stefan Rzońca

Skarbnik                 - Jan Tichoniuk

Sekretarz               - Radosław Piotrowski

Członek                  - Jan Sańczyk

Członek                 - Józef Fiedorowicz

 

KOMISJA  REWIZYJNA

Przewodniczący - Jarosław Onacewicz

                         - Szczepan Łagoda

                         - Jan Owsieniuk

 

Jak widać udało się nam pozyskać do zarządu nowe osoby, które

z racji młodego wieku ożywią nasze Stowarzyszenie.

Życzymy wszystkim sukcesów w działaniu na rzecz naszego środowiska.

 

                                                                         Zarząd sssk

WITAM

Zapraszam wszystkich Kolegów i Koleżanki na
 WALNE  ZEBRANIE CZŁONKÓW SSSK w Białymstoku
w dniu 25 kwietnia 2014r w OSZK AKCES Andrzej Sural
Białystok ul. Lawendowa 62 - rozpoczęcie godz. 13.00

Porządek obrad:

1. Powitanie zaproszonych Gości i Członków Stowarzyszenia
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad
4. Wybór Komisji:
  a) Skrutacyjnej
  b) Wniosków i Uchwał
5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i Zarządu SSSK
6. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja na temat sprawozdań
8. Udzielenie Absolutorium Zarządowi
9. Wybory Zarządu SSSK i Prezesa
10. Wybory Komisji Rewizyjnej
11. Przerwa obiadowa
12. Podjęcie Uchwał
13. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał
14. Przegłosowanie Uchwał
15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
16. Zamknięcie obrad

           Z poważaniem

                                           Prezes Andrzej Sural

Czytaj więcej...

INSTRUKTOR ROKU 2013

Rozstrzygnięty

I MIEJSCE  -  Paweł   ŁAGODA   - Białystok

         II MIEJSCE - Mariusz PIERZYNKA - Wałbrzych

III MIEJSCE - Tomasz ZIMNOCH - Białystok

Zawody rozegrano 21-22.06.2013r na placu teatralnym im. Marszałka Piłsudskiego

Więcej informaci:  www.pfssk.pl


Z A R Z Ą D  SSSK

Czytaj więcej...

Witamy na stronie www Społecznego Stowarzyszenia Kierowców SSSK w Białymstoku.

Żyje się tylko raz – lecz jeśli robi się to dobrze, ten raz wystarczy.

– Joe E. Lewis