Zarząd Społecznego Stowarzyszenia Szkolenia
     Kierowców
w Białymstoku zaprasza

       wszystkich członków SSSK na

   Walne    Zebranie  w dniu 16. 03. 2018 r.
    godz. 14.00,
drugi termin godz. 14.15,

w OSZK AKCES Andrzej Sural
Białystok ul. Lawendowa 62


Porządek obrad

1. Powitanie zaproszonych Gości i Członków Stowarzyszenia
2. Wybór Przewodniczącego zebrania
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad
4. Wybór Komisji
   - Skrutacyjnej
   - Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i Zarządu
6. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja na temat sprawozdań
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
9. Wybory Prezesa i Zarządu
10. Wybory Komisji Rewizyjnej
11. Podjęcie Uchwał
12. Przerwa obiadowa
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
14. Głosowanie nad Uchwałami
15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
16. Zamknięcie obrad

Prezes  Andrzej  Sural

Zarząd SSSK w Białymstoku w dniu 2 lutego 2018r na uroczystym
zebraniu w związku z przejściem na emeryturę kolegów
instruktorów:

      Jana Tichoniuka       i      Jana Sańczyka


w podziękowaniu za duże zaangażowanie i działalność społeczną na rzecz poprawy jakości szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców, osobisty wkład pracy i pomoc w organizowaniu akcji społecznych „Bezpieczne Wakacje”, długoletnią, nienaganną współpracę, serce, pomoc i życzliwość, wspieranie przez wiele lat naszych działań, których celem była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w naszym regionie

z rąk prezesa otrzymali w dowód uznania okolicznościowe statuetki.

 

Zarząd SSSK Białystok

Niech Wigilia i Święta Bożego Narodzenia


upłyną spokojnie i radośnie a atmosfera


życzliwości przeniesie się na wszystkie dni


 w Nowym Roku.

 

Życzymy Koleżankom i Kolegom wielu


radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju

,
wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu


oraz wiele satysfakcji z własnych dokonań.

zarząd  SSSK Białystok

 

Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku

zaprasza na spotkanie wigilijne w dniu 15. 12. 2017r godz. 14.00

Wszystkich zainteresowanych: instruktorów, egzaminatorów, 

współpracowników oraz sympatyków zapraszamy do OSZK AKCES

w Białymstoku ul. Lawendowa 62.

 

Na spotkanie wigilijne zaprosiliśmy wielu gości, aby w miłej

atmosferze złożyć sobie życzenia i jak nakazuje tradycja,

wspólnie  przełamać się opłatkiem. Mamy nadzieję, że każdy

z nas znajdzie chwilkę aby pobyć razem i podsumować

mijający 2017 rok

 

Uczestnictwo na spotkaniu jest bezpłatne dla członków SSSK

oraz zaproszonych gości dla pozostałych koszt wieczerzy wynosi 30.- zł

 

 

 w imieniu     Zarządu SSSK      zaprasza

                                                                   gospodarz        Andrzej Sural.

Zarząd Społecznego Stowarzyszenia Szkolenia Kierowców
 w Białymstoku organizuje warsztaty dla instruktorow i wykladowców
w dniach 6 - 7 października 2017r
początek godz. 14.00 w OSZK AKCES ul. Lawendowa 62

HARMONOGRAM  WARSZTATÓW  DLA  INSTRUKTORÓW

Data

Ilość

godz

Godz.

od-do

Temat – zajęcia teoretyczne

Prowadzący

06.10.2017

1

14.00-14.30

Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu

Przemysław Mysur

06.10.2017

2

14.30-16.00

Błędy popełniane podczas egzaminu państwowego przez kandydatów na kierowców

Egzaminator nadzorujący

06.10.2017

1

16.05-17.05

Przeprowadzenie pod nadzorem instruktora prowadzącego, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców (plac manewrowy)

Andrzej Sural instruktor nadzorujący

06.10.2017

1

17.10-18.10

Przeprowadzenie pod nadzorem instruktora prowadzącego, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców (miasto)

Andrzej Sural instruktor nadzorujący

06.10.2017

2

18.15-20.15

Ocena sposobu przeprowadzenia szkolenia przez instruktora prowadzącego, omówienie błędów popełnianych przez instruktorów

Andrzej Sural instruktor nadzorujący

07.10.2017

1

09.30-10.15

Psychologia

Dr. Tadeusz Korolczuk

07.10.2017

1

10.15-11.00

Metodyka nauczania

Dr. Tadeusz Korolczuk

07.10.2017

1

11.00-11.45

Zasady prowadzenia OSK

Rafał Chraboł

Przerwa kawowa

07.10.2017

1

12.00-12.45

Prawo o ruchu drogowym

Grzegorz Awienowicz

07.10.2017

1

12.45-13.30

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Grzegorz Awienowicz

07.10.2017

2

13.40-15.10

Omówienie błędów popełnianych przez instruktora podczas szkolenia kandydatów

Andrzej Sural          

                                                 Ceny warsztatów:

                 1)  50.- zł dla członków SSSK

                 2) 100.- zł: dla niezrzeszonych w SSSK

                 Istnieje możliwość przystąpienia do SSSK – składka roczna 40.- zł

                                                                                 ZAPRASZAMY

Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku
zorganizowało wśród swoich członków Konkurs pod patronatem
Prezydenta Miasta o tytuł: INSTRUKTOR PODLASIA.
W zawodach wystartowało 11 zawodników  - instruktorów w tym dwie panie.

Rozegrano trzy konkurencje:

1. K - 1.Test z przepisów ruchu drogowego
2. K - 2. Troleje (jazda samochodem w poślizgu)
3. K - 3. Steward (jazda samochodem z piłeczką w talerzu)

 KLASYFIKACJA  GENERALNA

 

Zajęte    miejsce

Imię i nazwisko

OSK

      I    miejsce

 

Paweł           Łagoda

SZAŁ

 

 

II   miejsce

 

 

Tomasz      Zimnoch

MECHANIAK

 

 

III  miejsce

 

Wojciech     Komarewski

MECHANIAK

 

Konkurencja K – 1 (test)

 

I miejsce

Wojciech      Komarewski

MECHANIAK

II miejsce

Dorota               Daciuk

AKCES

III miejsce

Tomasz          Zimnoch

MECHANIAK

Konkurencja K – 2 (troleje)

 

I miejsce

 Robert       Wasilewski

RZOŃCA

II miejsce

Tomasz          Zimnoch

MECHANIAK

III miejsce

Piotr                Wysocki

ALFA

Konkurencja K – 3 (Steward)

 

I miejsce

Paweł               Łagoda

SZAŁ

II miejsce

Łukasz           Klepadło

RZOŃCA

III miejsce

Tomasz          Zimnoch

MECHANIAK

Udział pań-instruktorek

 

 Alina     Tomiak

 

 

 Dorota   Daciuk

 

 

 

Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy uznania oraz upominki.
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji zostali nagrodzeni pucharami
oraz cennymi nagrodami rzeczowymi.

 

GRATULIJEMY !

opracował:   Stefan Rzońca

 

Żyje się tylko raz – lecz jeśli robi się to dobrze, ten raz wystarczy.

– Joe E. Lewis