XX – lecie WORD w Białymstoku

W dniu 15 czerwca 2018r  Wojewódzki Ośrodek  Ruchu Drogowego w Białymstoku obchodził  Jubileusz XX – lecia działalności. 

Na uroczystej gali w budynku Opery Podlaskiej spotkało się wielu  zacnych gości z naszego regionu. Gospodarz obchodów, Pan Dyrektor
Michał Freino, zaprosił właścicieli OSK z terenu Podlasia, samorząd Marszałkowski, przedstawicieli Policji, Starostwa, szkół i organizacji związanych z BRD, egzaminatorów i pracowników Ośrodka a także byłych dyrektorów.


Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców reprezentował  Prezes Andrzej Sural, który wręczył list gratulacyjny. 

Każdy jubileusz jest niezwykłym wydarzeniem.  Jest okazją do dokonania oceny dotychczasowych  osiągnięć oraz wyznaczania nowych celów i zadań. Skłania do refleksji, wspomnień i przemyśleń.

Gratulujemy Jubileuszu, życzymy dalszego pomyślnego  rozwoju, realizacji ambitnych planów i zamierzeń  oraz wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej  i w życiu osobistym wszystkim  pracownikom Ośrodka.

Zarząd   SSSK  Białystok

Wyniki INSTRUKTOR PODLASIA 2018

Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku już po 
raz 16-ty  zorganizowało Konkurs instruktorów nauki jazdy z regionu Podlasia. 

Lista startujących zawodników:

Lp Nazwisko i imię        Zatrudniony – OSK Miejscowość
1Bukłaho      Radosław       OSK – SZAŁBiałystok
2Daciuk            Dorota       OSK – AKCESBiałystok
3Jucejko-Ryś      Paweł       OSK – FERENCŁomża
4Kasacki         Andrzej       OSK – WASILEWSKISuwałki
5Klepadło         Łukasz       OSK – RZOŃCABiałystok
6Komarewski Wojciech       OSK – MECHANIAKBiałystok
7Łagoda            Paweł       OSK – SZAŁBiałystok
8Owsieniuk   Krzysztof       OSK – AS JAZDYBiałystok
9Skrzypko        M arek       OSK – STOPBiałystok
10Wasilewski     Robert       OSK – RZOŃCABiałystok
11Wysocki            Piotr       OSK – ALFABiałystok
12Zimnoch       Tomasz       OSK – MECHANIAKBiałystok

W wyniku sportowej rywalizacji wyłoniono zwycięzców w poszczególnych konkurencjach

1. Przepisy ruchu drogowego – Paweł Łagoda – OSK SZAŁ

2. Jazda na trolejach – Łukasz Klepadło – OSK RZOŃCA

3. Próba Stewarda – Łukasz  Klepadło – OSK – RZOŃCA

KLASYFIKACJA GENERALNA  „INSTRUKTOR PODLASIA 2018″

I Miejsce – Łukasz Klepadło – OSK – RZOŃCA

II Miejsce – Paweł Łagoda – OSK – SZAŁ

III Miejsce – Marek Skrzypko – OSK – STOP

Zwycięzcom wręczono dyplomy uznania, puchary i nagrody rzeczowe. 

Dwóch pierwszych zawodników: Łukasz Klepadło i Paweł Łagoda, 
reprezentować będzie nasz region na Mistrzostwach Polski Instruktorów 
rozgrywanych w dniach 22-23 czerwca 2018 w Pile.

Serdeczne podziękowania kierujemy do WORD-u Białystok za udostępnienie placu i pomieszczeń do rozegrania konkurencji.
Dziękujemy egzaminatorom z Ośrodka Egzaminowania w Białymstoku za sędziowanie konkursu.

Wyrazy wdzięczności kierujemy także do sponsorów naszej imprezy: WORD Białystok, WORD Łomża, WORD Suwałki, Dealer TOYOTA, Dealer YAMAHA, TOMGAZ

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM !

Zarząd     SSSK Białystok

INSTRUKTOR PODLASIA 2018

Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku 
organizuje już po raz szesnasty cykliczną imprezę dla mieszkańców miasta
pn:  „Bezpieczne Wakacje 2018”.

Organizator przygotował dla dzieci wiele konkursów i zabaw związanych
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

ZAPRASZAMY: 12 maja 2018r,  plac manewrowy WORD-u Białystok
Uroczyste otwarcie godz. 10.00

Proponujemy instruktorom naszego regionu udział w konkursie o 
PUCHAR PREZYDENTA MIASTA „ Instruktor Podlasia 2018” 
poza okolicznościowymi pucharami przygotowano wartościowe nagrody 
dla zwycięzców oraz dyplomy uczestnictwa dla wszystkich zawodników. 

Konkurencje w konkursie „Instruktor Podlasia 2017”

1. K – 1   Sprawdzian testowy

2. K – 2   Troleje (przejazd na trolejach samochodem pomiędzy bramkami)

3. K – 3   Próba Stewarda (talerz z piłeczką na masce samochodu)

Nagrody za uczestnictwo w konkursie „INSTRUKTOR PODLASIA 2018”

Każdy z zawodników otrzyma okolicznościowy dyplom uczestnictwa.
Organizatorzy dzięki sponsorom przygotowali bardzo atrakcyjne nagrody
rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej oraz
dyplomy uznania i okolicznościowe puchary, które wręczy Prezydent Miasta. 

Harmonogram imprezy

– godz. 10.00 – Uroczyste otwarcie Konkursu

– godz. 10.15 – konkurencje instruktorów K-1, K-2, K-3

– godz. 12.30 – zakończenie zawodów

– godz. 13.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów, pucharów i nagród

Szczegółowe informacje zawarte w Regulaminie Konkursu zostaną
przesłane 
pocztą elektroniczną do wszystkich OSK.

Instruktorom zrzeszonym w SSSK zależy na zwróceniu uwagi nie tylko
kierowcom, ale wszystkim uczestnikom ruchu drogowego na przestrzeganie
zasad w ruchu drogowym.

                ZAPRASZAMY  !!!                                                                              
                                                                        zarząd SSSK 

WALNE ZEBRANIE 2018

Zarząd Społecznego Stowarzyszenia Szkolenia 
     Kierowców
 w Białymstoku zaprasza 
       wszystkich członków SSSK na

   Walne    Zebranie  w dniu 16. 03. 2018 r.
    godz. 14.00,
 drugi termin godz. 14.15,

w OSZK AKCES Andrzej Sural 
Białystok ul. Lawendowa 62

Porządek obrad

1. Powitanie zaproszonych Gości i Członków Stowarzyszenia
2. Wybór Przewodniczącego zebrania
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad
4. Wybór Komisji
   – Skrutacyjnej
   – Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i Zarządu
6. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja na temat sprawozdań
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
9. Wybory Prezesa i Zarządu
10. Wybory Komisji Rewizyjnej
11. Podjęcie Uchwał
12. Przerwa obiadowa
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
14. Głosowanie nad Uchwałami
15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
16. Zamknięcie obrad

Prezes  Andrzej  Sural

WYRAZY UZNANIA

Zarząd SSSK w Białymstoku w dniu 2 lutego 2018r na uroczystym  zebraniu w związku z przejściem na emeryturę kolegów  instruktorów:

      Jana Tichoniuka       i      Jana Sańczyka


w podziękowaniu za duże zaangażowanie i działalność społeczną na rzecz poprawy jakości szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców, osobisty wkład pracy i pomoc w organizowaniu akcji społecznych „Bezpieczne Wakacje”, długoletnią, nienaganną współpracę, serce, pomoc i życzliwość, wspieranie przez wiele lat naszych działań, których celem była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w naszym regionie

z rąk prezesa otrzymali w dowód uznania okolicznościowe statuetki.

Zarząd SSSK Białystok

Żyje się tylko raz – lecz
jeśli robi się to dobrze,
ten raz wystarczy.
– Joe E. Lewis

Ostatnie wpisy

Archiwa