Zarząd SSSK w Białymstoku w dniu 2 lutego 2018r na uroczystym  zebraniu w związku z przejściem na emeryturę kolegów  instruktorów:

      Jana Tichoniuka       i      Jana Sańczyka


w podziękowaniu za duże zaangażowanie i działalność społeczną na rzecz poprawy jakości szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców, osobisty wkład pracy i pomoc w organizowaniu akcji społecznych „Bezpieczne Wakacje”, długoletnią, nienaganną współpracę, serce, pomoc i życzliwość, wspieranie przez wiele lat naszych działań, których celem była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w naszym regionie

z rąk prezesa otrzymali w dowód uznania okolicznościowe statuetki.

Zarząd SSSK Białystok