Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców (SSSK) w Białymstokuskupia Ośrodki Szkolenia Kierowców nie tylko z terenu miasta Białystok lecz także z regionu. Członkami mogą zostać zarówno właściciele ośrodków szkolenia kierowców jak i instruktorzy w nich zatrudnieni.

Warunkiem przystąpienia Ośrodka Szkolenia Kierowców do SSSK,  jest spełnienie wszystkich wymogów określonych w Ustawie o Kierujących Pojazdami odnośnie prowadzenia szkolenia na kursach prawa jazdy, a także wniesienia wpłaty wpisowej w wysokości 300,– zł

Właściciel OSK jako członek SSSK dokonuje opłaty członkowskiej w wysokości 120,– zł rocznie do skarbnika.

Każdy instruktor pracujący w dowolnym OSK może również przystąpić do SSSK po wniesieniu składki członkowskiej w wysokości  40,– zł rocznie.

Stowarzyszenie wręcza każdemu członkowi okolicznościowy CERTYFIKATprzynależności do SSSK oraz legitymację członkostwa.

Stowarzyszenie na Walnym Zebraniu wybiera Prezesa  oraz zarząd na okres 4 lat.

Wybrani przedstawiciele reprezentują uzgodnione wspólnie stanowisko zarówno przed władzami lokalnymi czy WORD-em jak i na forum ogólnokrajowym. Członkowie naszego Stowarzyszenia pełnią zawsze znaczące funkcje w Zarządzie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z siedzibą w Warszawie. Od 2012r instruktor Jan Sańczyk pełnił rolę najpierw sekretarza następnie wiceprezesa aż do przejścia na zasłużoną emeryturę. Obecnie od kwietnia 2018r instruktor Stefan Rzońca pełni funkcję sekretarza PFSSK.

Prezes Stowarzyszenia zawiadamia za pośrednictwem poczty elektronicznej o wszystkich zebraniach swoich członków, ponadto przekazuje wszelkie informacje jakie otrzymuje zarówno od WORD-u Białystok, Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego, zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców oraz Izb Gospodarczych z terenu Polski.

Stowarzyszenie organizuje od 1992 r cykliczna imprezę „Bezpieczne Wakacje”podczas której organizowany jest Konkurs „INSTRUKTOR PODLASIA” gdzie instruktorzy z naszego regionu w drodze sportowej rywalizacji, wyłaniają każdego roku najlepszego instruktora. Ponadto Stowarzyszenie organizuje szkolenia i kursy na których instruktorzy podnoszą swoje kwalifikacje m.in. obowiązkowe warsztaty instruktorów.

Stosujemy zasadę: NIC O NAS BEZ NAS !

 

Numer rachunku bankowego

Społecznego Stowarzyszenia Szkolenia Kierowców

mBank  96 1140 2004 0000 3402 7571 6380