Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców (SSSK) jest organizacją z siedzibą w Białymstoku, która skupia Ośrodki Szkolenia Kierowców (OSK) nie tylko z terenu miasta Białystok, ale także z regionu. Członkami mogą być zarówno właściciele ośrodków szkolenia kierowców, jak i instruktorzy zatrudnieni w tych ośrodkach.

Warunkiem przystąpienia Ośrodka Szkolenia Kierowców do SSSK jest spełnienie wszystkich wymogów określonych w Ustawie o Kierujących Pojazdami odnośnie prowadzenia szkolenia na kursach prawa jazdy oraz wniesienie wpłaty wpisowej w wysokości 300 zł.

Właściciel OSK, jako członek SSSK, dokonuje corocznej opłaty członkowskiej w wysokości 150 zł do skarbnika lub na rachunek bankowy. Każdy instruktor pracujący w dowolnym OSK może również przystąpić do SSSK po wniesieniu składki członkowskiej w wysokości 50 zł rocznie.

Stowarzyszenie wręcza każdemu członkowi okolicznościowy CERTYFIKAT przynależności do SSSK oraz legitymację członkostwa.

Na Walnym Zebraniu Stowarzyszenie wybiera Prezesa oraz zarząd na okres 4 lat. Wybrani przedstawiciele reprezentują stanowisko Stowarzyszenia zarówno przed władzami lokalnymi i WORD-em, jak i na forum ogólnokrajowym. Członkowie Stowarzyszenia pełnią także znaczące funkcje w Zarządzie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z siedzibą w Warszawie.

Prezes Stowarzyszenia informuje członków za pośrednictwem poczty elektronicznej o zebraniach, a także przekazuje wszelkie informacje otrzymywane od różnych instytucji i organizacji, takich jak WORD Białystok, Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców oraz Izby Gospodarcze z terenu Polski.

 

Stowarzyszenie organizuje od 1992 r cykliczna imprezę „Bezpieczne Wakacje”podczas której organizowany jest Konkurs „INSTRUKTOR PODLASIA” gdzie instruktorzy z naszego regionu w drodze sportowej rywalizacji, wyłaniają każdego roku najlepszego instruktora. Ponadto Stowarzyszenie organizuje szkolenia i kursy na których instruktorzy podnoszą swoje kwalifikacje m.in. obowiązkowe warsztaty instruktorów.

Stosujemy zasadę: NIC O NAS BEZ NAS !

 

Numer rachunku bankowego

Społecznego Stowarzyszenia Szkolenia Kierowców

mBank  96 1140 2004 0000 3402 7571 6380