Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców (SSSK) w Białymstoku skupia Ośrodki Szkolenia Kierowców nie tylko z terenu miasta Białystok lecz także z regionu. Członkami mogą zostać zarówno właściciele ośrodków szkolenia kierowców jak i instruktorzy w nich zatrudnieni.


Warunkiem przystąpienia Ośrodka Szkolenia Kierowców do SSSK,  jest spełnienie wszystkich wymogów określonych w Ustawie o Kierujących Pojazdami odnośnie prowadzenia szkolenia na kursach prawa jazdy, a także wniesienia wpłaty wpisowej w wysokości 300,– zł


Właściciel OSK jako członek SSSK dokonuje opłaty członkowskiej w wysokości 120,– zł rocznie do skarbnika.


Każdy instruktor pracujący w dowolnym OSK może również przystąpić do SSSK po wniesieniu składki członkowskiej w wysokości  40,– zł rocznie.


Stowarzyszenie wręcza każdemu członkowi okolicznościowy CERTYFIKAT przynależności do SSSK oraz legitymację członkostwa.


Stowarzyszenie na Walnym Zebraniu wybiera Prezesa  oraz zarząd na okres 4 lat.


Wybrani przedstawiciele reprezentują uzgodnione wspólnie stanowisko zarówno przed władzami lokalnymi czy WORD-em jak i na forum ogólnokrajowym.

Prezes Stowarzyszenia zawiadamia za pośrednictwem poczty elektronicznej nie tylko o wszystkich zebraniach swoich członków, ale przekazuje wszelkie informacje jakie otrzymuje zarówno od WORD-u Białystok, Starostwa czy Urzędu Miejskiego, zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z siedzibą w Warszawie oraz Izb Gospodarczych z terenu Polski.

Stowarzyszenie organizuje szkolenia i kursy na których instruktorzy podnoszą swoje kwalifikacje m.in. obowiązkowe trzy dniowe warsztaty instruktorów.


Stosujemy zasadę: NIC O NAS BEZ NAS !

Społeczne Stowarzyszenie
Szkolenia Kierowców w Białymstoku


ul. Lawendowa 62, 15-642 Białystok,
tel. 85 661 49 42, fax 85 654 68 90,
www.sssk.bialystok.pl

 

Żyje się tylko raz – lecz jeśli robi się to dobrze, ten raz wystarczy.

– Joe E. Lewis