KORYTARZ ŻYCIA to zazwyczaj pas drogowy przeznaczony dla pojazdów uprzywilejowanych, który umożliwia im szybkie dotarcie do miejsca zdarzenia. Edukowanie społeczeństwa na temat tego zagadnienia może znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Partnerem Strategicznym przedsięwzięcia jest Wojewodztwo Podlaskie .