„Korytarz życia …”

To świetna inicjatywa! Tworzenie filmu edukacyjnego dotyczącego KORYTARZA ŻYCIA w ramach działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest ważnym krokiem w propagowaniu świadomego i bezpiecznego zachowania na drogach. Partnerstwo z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białymstoku oraz wsparcie udzielone przez Województwo Podlaskie https://podlaskie.eu/ dodatkowo wzmacniają tę inicjatywę.

KORYTARZ ŻYCIA to zazwyczaj pas drogowy przeznaczony dla pojazdów uprzywilejowanych, który umożliwia im szybkie dotarcie do miejsca zdarzenia. Edukowanie społeczeństwa na temat tego zagadnienia może znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Cieszymy się, że Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców aktywnie angażuje się w takie przedsięwzięcie. Działania edukacyjne są kluczowe dla zmiany nawyków i podnoszenia świadomości uczestników ruchu drogowego. Mamy nadzieję, że projekt przyniesie pozytywne rezultaty i przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

Partnerem Strategicznym przedsięwzięcia jest Wojewodztwo Podlaskie .