Tadeusz Piotrowski

Prezes Honorowy SSSK

Pierwszy   prezes   stowarzyszenia  od  momentu założenia  Stowarzyszenia. Od  1970 r.  pracował  jako instruktor nauki jazdy na wszystkie kategorie prawa jazdy, posiada uprawnienia instruktora techniki jazdy. Właściciel  OSK WIRAŻ,  współzałożyciel SSSK,  odznaczony  Złotą  Odznaką  PFSSK oraz  Medalem  Złotym za Długoletnią Służbę.

Pierwszy prezes Stowarzyszenia pełniący funkcję przez 18 lat !!!

Katarzyna Kordiuk

Prezes SSSK

Prezes SSSK  od 18 sierpnia 2023 roku to osoba o bogatym doświadczeniu w dziedzinie nauki jazdy i transportu drogowego. Przez wiele lat pracowała w różnych instytucjach związanych z nauką jazdy i zdobyła wiele kwalifikacji oraz uprawnień.

Rozpoczęła swoją karierę jako instruktor nauki jazdy w 2008 roku, co sugeruje, że ma już wiele lat praktyki w nauczaniu przyszłych kierowców. Zaczęła pracę w OSK AS Jazdy, a następnie przeniosła się do Babskiej Elki. To świadczy o jej zdolności do adaptacji i zrozumieniu różnych środowisk i stylów nauczania.

Właściciel Białostockiej Akademii Jazdy Egzaminator od 2011 roku, własnej szkoły nauki jazdy, co dowodzi jej zaangażowania w rozwijanie własnego biznesu w tej dziedzinie.

Uprawnienia instruktora nauki jazdy i egzaminatora na kat. A, B, C, D potwierdza jej zdolność do nauczania i przeprowadzania egzaminów w różnych kategoriach pojazdów.

Jest również instruktorem techniki jazdy w zakresie kat. B, co sugeruje jej specjalizację w nauczaniu kierowców samochodów osobowych.

Aktywny uczestnik i propagator bezpieczeństwa ruchu drogowego: To ważne, że Prezes SSSK aktywnie angażuje się w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, włączając w to organizację szkoleń i kampanii edukacyjnych.

Posiadanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych świadczy o jej profesjonalizmie i wiedzy w dziedzinie transportu drogowego.

Po godzinach pracy Prezes SSSK uczęszcza na zajęcia crossfit, co stanowi jej pasję. To dowodzi, że dba o swoje zdrowie i regularnie uprawia aktywność fizyczną.

Podsumowując, Prezes SSSK to osoba o bogatym doświadczeniu w dziedzinie nauki jazdy i transportu drogowego, która angażuje się również w działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i prowadzi aktywny tryb życia. Jej wieloletnie praktyka i kwalifikacje czynią ją kompetentnym liderem w swojej roli.

Stefan Rzońca

Wiceprezes SSSK

Wiceprezes SSSK od 18 sierpnia 2023 roku. Stefan Rzońca to doświadczony instruktor, którego pasją są motocykle i szkolenia związane z jazdą na nich. Od 1989 roku posiada uprawnienia do szkolenia w zakresie kategorii A, B i T.

Jest również właścicielem szkoły jazdy RZOŃCA od 1991 roku, co oznacza, że ma już XXXII lata doświadczenia w branży. Ta firma to przedsięwzięcie rodzinne, a jego syn, Leszek, również jest zaangażowany w prowadzenie szkoły, oferując szkolenia na kategoriach AM, A1, A2, A i B.

Stefan Rzońca ma na swoim koncie wykształcenie i szkolenie wielu osób. Przeszkolił około 5000 uczniów, co świadczy o jego znakomitych umiejętnościach jako instruktora. Jest także aktywnym motocyklistą i pasjonatem tego środowiska.

Ponadto, Stefan Rzońca jest założycielem Społecznego Stowarzyszenia Szkolenia Kierowców w 1993 roku, co dowodzi jego zaangażowania w sprawy instruktorów w Polsce. Jest pomysłodawcą imprezy „Instruktor Podlasia” oraz  aktywnie angażuje się w kwestie dotyczące środowiska instruktorów w kraju.

Prywatnie, jest ojcem pięciorga dzieci i ma pięcioro wnucząt. Jego wielkim marzeniem jest podróż na Gibraltar motocyklem, a towarzyszyć mu będzie kobieta jego życia, Alicja.

Andrzej Sural

Wiceprezes SSSK

Wiceprezes SSSK od 18 sierpnia 2023 roku, wcześniej Prezes SSSK przez okres 13 lat. Instruktor nauki jazdy od 1984 r. Zaczynał pracę w Automobilklubie Podlaskim, potem w PZM-ocie Białystok. Od 1994 r. właściciel OSK AKCES. Szkoli na kat. A, B, C, D, E. Członek SSSK od jego założenia pełniący funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej od 1996r, odznaczony Złotą Odznaką PFSSK. Miłośnik polowań nieustraszony myśliwy posiadający liczne trofea.

Paweł Łagoda

Skarbnik SSSK

Skarbnik SSSK od 18 sierpnia 2023, natomiast członek zarządu od marca 2018 r. Posiada tytuł INSTRUKTOR ROKU 2013, pracuje w OSK SZAŁ, instruktor od 2003 szkoli na kat. A. B, C, T, posiada uprawnienia egzaminatora oraz instruktora doskonalenia techniki jazdy.

Łukasz Klepadło

Sekretarz SSSK

Sekretarz SSSK od marca 2018 r. pełniący funkcję drugą kadencję, instruktor nauki jazdy od 2008 roku z uprawnieniami kat. A i B. Instruktor Podlasia w  2018 roku. Zaczynał pracę w ZDZ Białystok, później w OSK Rzońca.

Jan Sańczyk

Komisja Rewizyjna

Instruktor od 1980 r. Szkoli na kat: A, B, C, C+E, B+E, D, T w PZM-ocie Białystok. Członek  SSSK  od jego założenia, pełniący bez przerwy funkcję wiceprezesa. Odznaczony odznaką Zasłużony dla Transportu RP, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Złotą Odznakę PFSSK.  Pasjonat fotografii.

Jarosław Onacewicz

Komisja Rewizyjna

Marek Skrzypko

Komisja Rewizyjna