Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku
organizuje cykliczną imprezę "Bezpieczna Jesień" Już po raz jedenasty
przypominamy kierowcom regionu o zwróceniu szczególnej uwagi
na poprawne poruszanie się po drogach Podlasia aby dzieci bezpiecznie
dotarły do szkoły.

Organizator przygotował wiele konkursów i zabaw związanych
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym dla dzieci, które kończą się
zdobyciem karty rowerowej.

Proponujemy instruktorom naszego regionu udział w konkursie o
PUCHAR PREZYDENTA MIASTA „ Instruktor Podlasia 2014” ,
poza okolicznościowymi pucharami przygotowano wartościowe nagrody
dla zwycięzców oraz dyplomy uczestnictwa dla wszystkich zawodników.

Zapraszamy wszystkich zarówno mieszkańców jak i instruktorów w dniu
13 września 2014r godz. 10 na plac manewrowy Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Białymstoku ul. Wiewiórcza 64

Organizatorzy zapraszają uczestników na smaczną grochówkę !

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Regulaminie Konkursu .

REGULAMIN

I. Konkurs o Puchar Prezydenta Miasta Białegostoku o tytuł:
   „
Instruktor Podlasia 2014” – instruktorzy nauki jazdy

II. Konkurencje w konkursie „Instruktor Podlasia 2014”

1. K – 1   Sprawdzian testowy

2. K – 2   Troleje (przejazd na trolejach pomiędzy pachołkami)

3. K – 3   Próba Stewarda (talerz z piłeczką na masce samochodu)

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
       „ Instruktor Podlasia 2014”

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców wystawia do konkursu dowolną liczbę
    instruktorów

2. W przypadku zgłoszenia instruktora, członka SSSK, który zalega ze
    wpłatą składek warunkiem uczestnictwa, jest uiszczenie wszystkich
    zaległych wpłat.

3. Wypełnioną kartę zgłoszenia zawodnika należy złożyć u Prezesa SSSK
  – adres: Białystok ul. Lawendowa 62 (OSK – AKCES) oraz wpisowe
    od każdego zawodnika w wysokości:

a) 50.- zł (pięćdziesiąt złotych) w przypadku członka SSSK, który nie
          zlega z wpłatą składek członkowskich

b) 100.- zł (sto złotych) w przypadku instruktorów nie będących
           członkami SSSK

3. Termin przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się z dniem otrzymania
    informacji o imprezie a kończy z dniem 31 sierpnia 2014 r.

IV. Nagrody za uczestnictwo w konkursie
      „INSTRUKTOR PODLASIA 2014”

Każdy z zawodników otrzyma dyplom uczestnictwa. Organizatorzy
dzięki sponsorom przygotowali bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe
za zajęcie trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej oraz dyplomy
uznania i okolicznościowe puchary, które wręczy Prezydent Miasta.

 Zarząd SSSK

 

Zagłosuj na projekt: Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego.


Jak do tej pory brak w mieście miejsca aby dzieci mogły
nauczyć się poprawnie i bezpiecznie jeździć rowerem.
Wspólnymi siłami możemy to zmienić. Jest odpowiedni
plac na osiedlu Słoneczny Stok u zbiegu ulic: Marczukowska -
Stroma na wybudowanie w ramach projektu obywatelskiego
prawdziwego miasteczka ruchu drogowego.

Jak glosować? Elektronicznie na: www.bialystok.pl
w dniach 20 - 30 czerwca lub osobiście w Urzędzie Miasta.

Bezpieczne dzieci na rowerze to nasz wspólny cel !

Prosimy wszystkich o głosowanie na duży projekt nr 8.

DZIĘKUJEMY

                                                  Zarząd sssk

W dniach 14-15 czerwca 2014r w Międzychodzie
woj. Wielkopolskie odbyły się Mistrzostwa Polski
Instruktorów rozgrywane corocznie jako Konkurs
o tytuł " Instruktor Roku 2014"

W Konkursie wzięło udział 38 instruktorów z
całego kraju, którzy rozegrali 7 konkurencji.
Z uwagi na miejsce rozgrywania - Ośrodek
Doskonalenia Techniki Jazdy, po raz pierwszy
rozgrywano konkurencje szybkościowe na
płycie poślizgowej.
Reprezentanci naszego Stowarzyszenia zajęli
w klasyfikacji generalnej bardzo dobre pozycje
Tomasz  Zimnoch - trzecie miejsce, wygrywając
spośród siedmiu konkurencji dwie a
Paweł Łagoda - czwarte miejsce wygrywając
jedną konkurencję.

Zawodnicy zostali uhonorowani dyplomami uznania
i pucharami oraz cennymi nagrodami rzeczowymi.

Mistrzem Polski został Mariusz Pierzynka - instruktor
z Wałbrzycha, który w poprzednim roku zajął II miejsce.

Gratulujemy !

                                         Zarząd SSSK

Wielkopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia
Kierowców i Instruktorów w Poznaniu pod patronatem
Wojewody Wielkopolskiego i Krajowej Rady BRD
organizuje cykliczny Konkurs "Instruktor Roku 2014"

Organizatorzy zapraszają wszystkich instruktorów do
Akademii Kierowcy - Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy
w Międzychodzie gm. Dolsk w dniach 14 -15 czerwca 2014
do wzięcia udziału w zawodach, które wyłonią
Mistrza Polski Instruktorów.

Informujemy koleżanki i kolegów, że nasze Stowarzyszenie
reprezentować będzie dwu zawodników:
Paweł Łagoda i Tomasz Zimnoch
a z ramienia zarządu SSSK Stefan Rzońca.

Zachęcamy do wyjazdu na Konkurs wszystkich instruktorów
aby podczas zawodów dopingować naszych zawodników.

                                                        Zarząd SSSK

Zapraszam na Jubileusz XX - lecia Stowarzyszenia Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców w Sieradzu w dniu 06.06.2014r godz. 14.00 w MOSiR Centrum Edukacji Ekologicznej W Sieradzu ul. Parkowa 2

Prezes  Jan Szymczak

 

Informujemy kolegów i koleżanki, że delegacja z naszego Stowarzyszenia

w składzie: Jan Sańczyk, Jan Tichoniuk, Jan Owsieniuk, Stefan Rzońca

będzie reprezentować nas w Sieradzu na jubileuszu XX lecia.

Przygotowaliśmy okolicznościową statuetkę z Żubrem- symbolem naszego

regionu oraz list gratulacyjny jubilatowi, które wręczy na ręce

prezesa Szymczaka przedstawiciel zarządu SSSK.

 

                                                                  zarząd SSSK

 

W załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli nr 7 po pkt 24 dodaje się
pkt 25 i 26 w brzmieniu:

25.

 

umiejętność właściwej dla energooszczędnej jazdy zmiany biegów;
w zakresie prawa jazdy kat:B osoba egzaminowana powinna
dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie kiedy silnik
osiągnie około 2000 obr/min, a pierwsze cztery biegi powinny
być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h

26.
  umiejętność właściwego dla energooszczędnej jazdy korzystania
z momentu obrotowego silnika podczas hamowania; stosowanie
hamowania silnikiem

W ARKUSZU PRZEBIEGU CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ
EGZAMINU PAŃSTWOWEGO dodano poz. 32 i 33

poz.32
właściwa zmiana biegów - jazda energooszczędna

poz. 33
hamowanie silnikiem przy zatrzymywaniu i zwalnianiu -
jazda energooszczędna

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r

                                                    

                                                              opracował : Stefan Rzońca

Żyje się tylko raz – lecz jeśli robi się to dobrze, ten raz wystarczy.

– Joe E. Lewis